Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Rytmik i Biskopsgården

Mysig sång- och rytmikstund i Biskopsgårdens kyrka! Det är bara att dyka upp (ni behöver alltså inte anmäla er i förväg). Välkomna!

Rytmik, barn 0-2 år

Rytmik för barn i åldern 0-2 år och deras föräldrar. Vi sjunger tillsammans och lär känna kroppen genom musik och rytmik! Ingen anmälan eller avgift. Efter rytmiken fikar vi tillsammans. Lekrummet är öppet för den som vill stanna och leka mer! Ni har förstås också möjlighet att träffa fler ur kyrkans personal, till exempel präst och diakon.

Fredagar
Kl. 09.00-09.45

Rytmik för barn i åldern 0-2 år.
Biskopsgårdens kyrka

Frågor och mer information

Rebecka Gabriel, musikpedagog
Tfn: 073-773 12 45

Rytmik, barn 3-5 år

Rytmik för barn i åldern 3-5 år och deras föräldrar. Vi sjunger tillsammans och lär känna kroppen genom musik och rytmik! Ingen anmälan eller avgift. Efter rytmiken fikar vi tillsammans. Lekrummet är öppet för den som vill stanna och leka mer! Ni har förstås också möjlighet att träffa fler ur kyrkans personal, till exempel präst och diakon.

Fredagar 
Kl. 10.30-11.15
Rytmik för barn i åldern 3-5 år.
Biskopsgårdens kyrka

FRÅGOR OCH MER INFORMATIoN

Kontakta Rebecka Gabriel, musikpedagog
Tfn: 073-773 12 45

Vi samarbetar med Sensus studieförbund.