Meny

Predikan 29 januari 2017

4:e söndag efter Trettondag Jul, Lundby nya kyrka.

Vi som är i denna gudstjänst, här i Lundby nya kyrka, idag den 29 januari, har väldigt, väldigt mycket gemensamt. Att börja räkna upp allt som vi har gemensamt biologiskt, socialt, fysiskt, samhälleligt, kulturellt och språkligt, är ett nästan oändligt projekt. Så det tänker jag inte plåga oss med!

Vi har också mycket som skiljer oss åt från varandra. För vi tänker, varseblir, känner och tolkar olika kring några saker. Vi har olika historier med oss, är formade av olika saker, och ser säkert därför också litet olika på nuet, på samhället och framtiden.

När det gäller berättelsen om att Jesus går på vattnet och bjuder in att gå på vattnet, - så är det nog så att vi mer eller mindre har det gemensamt att vi anser, eller någonstans inom oss känner att detta är en spännande berättelse, en viktig berättelse, en utmanande story. Vad som med all sannolikhet förenar oss är att vi har hört om den här berättelsen förut, eller hört den återberättas, eller som idag, läsas som bibeltext.

Det som åtskiljer oss, kan vara vilka betydelser vi lägger in i berättelsen, och var vi lägger tyngdpunkten, eller om en så vill, poängen! Troligen är det så att vi trots en bredd av upplevda betydelser ändå har det gemensamt att betydelserna inte står i motsättning till varandra utan istället helt klart berikar och kompletterar varandra.

Hur det är med den saken överlåter jag till er själva att avgöra, naturligtvis. Här kommer jag nu lista några tankar och tre betydelser av den här berättelsen, som evangelium, ett glatt befriande budskap om Jesus Kristus, för dig, för oss och för världen!

1.     I bibelns värld var människor oerhört medvetna om nödvändigheten om att hela tiden vara uppmärksamma på naturen för att överleva. Väderomslag, och storm kunde medföra att samma sjö som gav dricksvatten och vatten till bevattning av grödor, med ens förvandlades till stormande dödsbringande sjö, och därför förvandlades till kaos, oordning och en kraft för det icke livgivande, det farliga, det destruktiva som släcker liv. När det därför berättas att Jesus går på vatten, härjat av stark storm, så är det tydligt att Jesus går över kaos, går över ondska och död, besegrar och står upp mot det destruktiva.

2.     I bibelns tid, och tiden därefter, den som kallas fornkyrkan, avbildas kyrkan, församlingen ofta som en båt. Som ett skepp som håller samman och tar den befriade skaran människor över, och bort från splittring, ensamhet och tomhet, till ett liv för världen med Gud. Båten blir som ett gudstjänstrum, där människor samlas för att lovsjunga och be. Här finns starka anknytningspunkter till Noas ark, som räddade djur och människor tills allt farligt vatten hade sjunkit undan. Motsvarigheten till segelsatt mast med tvärslå på en båt, är korset i församlingen. Kristi kors som sträcker sig åt alla väderstreck, och visar vad som är centrum, precis som våra ansiktens form gör, och våra kroppar gör när vi sträcker ut våra armar och står grundade på jorden: Befrielsehandlingens steg som fortsätter i våra liv, födda inte av stormens blåst utan Guds Anda.

3.     Relationerna mellan Jesus och de människor som följde med i tro eller rent konkret, utmärks av att varje relation började med ett möte som innebar en förändring. Dessutom är det så att Jesus gång på gång tröstar, och säger: nu ska du trösta andra; hjälper och botar blinda, döva, förlamade, och säger: nu ska du göra detsamma för andra. Det råder alltså ingen rågång mellan Jesu vardagsliv och efterföljarnas vardagsliv. Vi förväntas, som Luther uttrycker det, vara Kristus för varandra. När det därför berättas att Petrus längtade efter att också gå ut på vattnet, så säger Jesus: Javisst, kom med i de befriandes kamp mot splittring, ensamhet och destruktion. Att Petrus sjunker genom vattenytan, beror enligt Jesus på att hans tillit, hans tro var för liten, inte på att han var tyngre än Jesus.

Sammanfattningsvis: Att vara människa handlar om att övervinna kaos, och det är till båten, församlingen, med försoningens mast, och med Andens vind i seglen, som Jesus kommer, för att inbjuda till fortsatta befriande handlingar som tröstar, som gör sjuka människor friska, och som övervinner de destruktiva stråken i våra liv, och i världen, och ger oss ljus glädje, och liv, evigt liv.

Så långt sammanfattningen.

Min övertygelse är att om en av många skillnader mellan oss är att några är övertygade om att denna berättelse beskriver en faktisk händelse, och andra är mer skeptiska till det, eller avvisar en sådan uppfattning, så spelar det ingen roll på betydelsenivån. Sammanfattningen gäller därför oss alla, och tål därför att upprepas, till var och en av oss, och till just dig:

Att vara människa handlar om att övervinna kaos, och Jesus kommer till båten, församlingen, med försoningens mast, och med Andens vind i seglen. Jesus kommer för att inbjuda till fortsatta befriande handlingar som tröstar, som gör människor friska, och som övervinner de destruktiva stråken i våra liv, och i världen, och ger dig ljus glädje, och liv, evigt liv.

Amen

(Psalm 258: 4 O väldiga tro, som slår över djupen din svindlande bro och leder vår färd utmed avgrunders rand från dödsskuggans värld till de levandes land, dröj kvar hos oss ringa; här trivs du ju bäst, du högborne gäst.)