21 januari 2017, Lidingö, Sverige: Dop i Breviks kyrka, Lidingö församling.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Planera och boka ett dop

I kyrkan är dopet alltid glädje och fest. Det kan göras enkelt, med få förberedelser om man vill eller som en stor fest med hela släkten närvarande.

Vill du boka dop?

Boka enkelt direkt här på webben: Webbokningen är öppen dygnet runt!

Lundby församling erbjuder regelbundet också drop-in-dop som är personligt och individuellt, oavsett ålder. Det är enkelt och nära, och du kommer som du är.

 

Olika maxantal för deltagare vid dop, vigsel och begravning i olika kyrkor.

Sedan 31 augusti 2021 är antalet som får vistas i församlingens lokaler höjt. Lundby församling följer Länsstyrelsen och Folkhälsomyndighetens råd gällande antal personer som får vistas samtidigt i sina lokaler. Maxantalet är olika i olika kyrkor beroende på lokalens utrymme.

Fr.o.m. vecka 35 kan man hyra lokal i viss utsträckning i samband med kyrkliga handlingar. Antalet tillåtna personer i varje lokal är färre än vanligtvis för att alla ska kunna hålla avstånd enligt de föreskrifter som råder. Den som hyr är ansvarig för att antalet personer inte överstiger det antal som Lundby församling har angett i samband med uthyrningen. Har du frågor kontakta expeditionen på tfn 031-731 68 00 eller via e-post lundby.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Dopsamtal

En tid innan det bokade dopet kommer prästen att ta kontakt med dig/er för att få träffas och prata igenom hur dopgudstjänsten går till. Berätta för prästen om du/ni har speciella önskemål och tillsammans bestämmer ni vilka psalmer som ska sjungas, vilka bibeltexter som ska läsas med mera.

Om inte barnets vårdnadshavare är med vid dopet, behöver Samtyckesblankett dop fyllas i och skrivas under i förväg. Om barnet har två vårdnadshavare, måste båda skriva under.

Dop i kyrkan

I Lundby församling finns sex olika kyrkor, som alla har sin karaktär. Läs mer om församlingens kyrkor här. Om du/ni vill ha dopet på en annan plats än en i församlingens kyrkor, kontakta expeditionen.

Tider för dop

Varje vecka erbjuds doptider på lördagar och söndagar i flera av församlingens kyrkor. Vill du hellre ha dopet en annan veckodag, går det givetvis också bra. Hör av dig till expeditionen med dina önskemål om tid och plats!

Hyra lokal för dopkalas

Församlingen har många lokaler för uthyrning. Läs mer om lokalerna här. Kontakta expeditionen för bokning.

Dopdräkt

Om det är ett barn som döps och du/ni vill att barnet ska bära dopdräkt, finns det att låna av församlingen. 

Musik i dopgudstjänsten

Du/ni är välkomna med önskemål om psalmer och eventuell annan musik när du/ni träffar prästen för dopsamtal. Kanske vill någon av dina/era vänner sjunga eller spela något under dopet? Om du/ni vill ha förslag på musik går det bra att kontakta någon av församlingens musiker som gärna hjälper till. 

Lundby församling har skickliga musiker som gärna framför låtarna, men om du/ni önskar spela förinspelad musik under dopet finns det vissa förhållningsregler. I Lundby församling spelas rättvis musik – det vill säga upphovspersonerna får betalt för sitt arbete. Det medför att vi spelar ett visst medium/tjänst, medan andra inte är tillåtna.

Detta gäller i Lundby församling:

  • Köpt CD-skiva får spelas i samband med kyrklig handling.
  • Köpt musik i iTunes store får spelas i samband med kyrklig handling.
  • Bränd CD-skiva får spelas i samband med kyrklig handling om köpt original-CD kan visas vid uppspelningstillfället.  

Det är inte tillåtet att spela streamad musik från exempelvis Spotify, Apple Music eller YouTube.

Kollekt under dopgudstjänsten

Ett av inslagen i dopgudstjänsten är att det tas upp kollekt till något förutbestämt ändamål. I Lundby församling går alla dopkollekter till Act Svenska kyrkans arbete med Augusta Victoria-sjukhuset i Jerusalem. På Västbanken och i Gaza är det mycket svårt för palestinier, som lever isolerat under ockupation, att få vård.
Act Svenska kyrkan stödjer Augusta Victoria­-sjukhuset i Jerusalem som ger de som bor i dessa palestinska områden tillgång till den vård som alla har rätt till.

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella arbete som driver och stödjer olika projekt i andra länder, och som kämpar för att stärka människor och deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa.

Klicka här för att läsa mer om Augusta Victoria-sjukhuset och om andra projekt som Act Svenska kyrkan driver och stöttar.

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.