Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Om Biskopsgårdens distrikt

Biskopsgårdens kyrka på Vårväderstorget är en öppen och trygg plats som inbjuder till fördjupade möten med dig själv, med andra, och med Gud.

Hit är du välkommen oavsett kön, sexuell läggning, bakgrund eller åsikt. 

Vill du vara med och bidra till en trygg stadsdel? Välkommen att engagera dig ideellt i kyrkan!

Här finns plats för dig att sitta ner en stund ensam eller om du vill prata med någon av oss i kyrkan. Du är varmt välkommen att fira gudstjänst, vara med i någon av våra verksamheter eller för att prata i enrum.

Anna Merkander
Diakon och vik. distriktschef i Biskopsgården


Kyrkorummet – Livets träd och Stenen 

Stadsdelen byggdes i slutet av 1950-talet och kyrkan invigdes 1961. Biskopsgården är idag en mångkulturell stadsdel där människor med olika bakgrund lever tillsammans. Integration och möten över gränserna är viktiga ledord för oss i kyrkan.

Kyrkorummets rymd speglas i den färggranna glasmosaiken som är altartavlan - livets träd. I en del av kyrkorummet finns en stor sten som är omtyckt av många, här finns ett lugn när vattnet porlar och man kan tända sitt eget ljus. Rummet påminner om hur vi kan uppleva Gud som en stark klippa och som det levande vattnet.