Meny

& Språk

Under oktober månad 2015 har vi tema Språk!

Henning Mankell sa en gång att det som skiljer människan från djuren är hennes förmåga att berätta. Tillgången till ett språk, som gör det möjligt att resa inuti och ta del av andras erfarenheter och tankar. Språket gör oss till människor.
Vi begränsas när vi inte förstår eller kan uttrycka vad vi vill. Därför behöver vi lära oss nya språk, varandras språk, för att växa. Det finns många språk för Gud och tro och orden räcker inte alltid till. Ord kan döda, ord kan rädda liv.... 

I Lundby församling vill vi under oktober månad lyfta fram språkets betydelse och sprängkraft. Vi vill leka med orden och lyssna på olika språk, i gudstjänster och samtal, i text, bild och film.

Tillsammans är vi mycket mer!
 
"Tidningen &" som tidigare delats ut till alla hushåll i församlingen har i och med & Språk fått en ny form och nya kanaler. Istället för tidningsformatet blir det denna gång andra digitala format.

 

Film: Svenska 2-lektion på skolan i Länsmansgården

Här får vi kika in på en Svenska 2-lektion på Svalan, med barn som nyligen kommit till Sverige. Tillsammans med sin lärare Ewa Holmqvist Haight skriver barnen dikter som sedan Malena Furehill, musikpedagog i Biskopsgården, tonsätter. Sedan sjunger de med liv och lust! Helt underbara, eller hur?!

Konsert: Unity in Diversity

På FN:s fredsdag framfördes fredsböner från 12 av världen religioner tonsatta av Peter Elmberg i samarbete med Jan Eric Ström. 

Quiz - Kan du kyrkiska?

I kyrkans värld finns det en hel del ovanliga ord. Hur mycket "kyrkiska" kan du? Testa dig själv i vårt quiz! Lycka till!

Författarträff: Anna Mannheimer och Caroline Röstlund

En gudstjänst om livet och relationerna.

Vi låter bokmässan komma till oss för en dag. Samtal med Anna Mannheimer utifrån hennes bok "Mitt liv som gift", om relationer, ensamhet, närhet och saknad.
Workshop för barn med Caroline Röstlund, tecknare och barnboksillustratör, om lek, bråk och syskonskap.

Musik: Love Nilsson, saxofon och Jonas Franke-Blom, cello.

Brämaregårdens kyrka