Träffa nomineringsgruppernas representanter - se på inspelning från hearingen i Lundby församling!

Här kan du se inspelningen från hearingen inför Kyrkovalet 2021 och ta del av det som de olika nomineringsgrupperna tycker om kyrkans verksamhet och framtid?

Hearingen i Lundby församlingshem blev ett samtal om tro, verksamhet och Svenska kyrkan i stort i kontexten av kyrkovalet och lokalt i Lundby församling om hur nomineringsgruppen tänker om framtiden och kyrkofullmäktiges arbete under den kommande mandatperioden. Diskussionen utgick ifrån församlingens inriktning, arbete och ställningstaganden som har sin grund i församlingsinstruktionen och verksamhetsidén samt församlingens grundläggande uppgifter enligt kyrkoordningen att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.  

Moderator för hearingen var Karin Klingenstierna - en mycket uppskattad moderator och konferencier och har lett hundratals konferenser, kongresser, galor, event, seminarier, workshops och möten i Sverige och utomlands

Se på inspelningnen på församlingens YouTubekanal.

 

Vilka nomineringsgrupper kan du rösta på i Lundby församling