Med anledning av #vardeljus

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi i Lundby församling är tacksamma över att en verklighet som finns också i vår kyrka nu lyfts fram i ljuset. Sanningen och smärtan måste erkännas och tas på allvar.

Idag – fredagen den 24 november 2017 – har uppropet #vardeljus publicerats, där kvinnor i Svenska kyrkan lyfter fram berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp i vår kyrka. Uppropet är en del av #metoo.

Det är smärtsamt, men vi i Lundby församling är tacksamma över att en verklighet som finns också i vår kyrka nu lyfts fram i ljuset. Sanningen och smärtan måste erkännas och tas på allvar. Annars finns det ingen väg mot försoning och läkning.

Var inte rädd för vreden som är ditt väsens värn,
när onda krafter hotar och kränker den du är
i bruk för rätt och sanning är vreden stark och god
ett redskap för Guds kärlek som ger dig heligt mod.
(Psalm 825, text: Susanne Rikner)

Om du har blivit utsatt i Kyrklig miljö

I varje stift finns två kontaktpersoner som du kan höra av dig till för att få stöd om du har utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp i kyrklig miljö. I Göteborgs stift är det:

Louise Sjölund, präst, Lundby församling
Tfn: 031-771 30 65​
louise.sjolund@svenskakyrkan.se

Greger Carlsson, stiftsdiakon, Göteborgs stift
Tfn: 031-771 30 55
greger.carlsson@svenskakyrkan.se

Mer information finns på Göteborgs stifts hemsida.

Lundby församling erbjuder stöd

Under #metoo (som det kyrkliga uppropet #vardeljus är en del av) betonas ofta att sexuella trakasserier och övergrepp är något som berör hela samhället.

Du är självklart välkommen till församlingens samtalsmottagning för att få stöd, oavsett i vilket sammanhang det som du behöver prata om har skett; oavsett om det hänt i kyrklig miljö eller om det hänt i ett annat sammanhang.

Välkommen att boka tid på samtalsmottagningen för samtal med en diakon eller en präst. Samtalen är kostnadsfria. Diakoner och präster har tystnadsplikt. Ring eller smsa till Samtalsmottagningen, tfn: 0737-73 86 16.
Mer information om Lundby församlings samtalsmottagning.