Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Med anledning av #metoo

Har du varit med om något som du behöver prata om? I Lundby församling kan du få träffa någon som lyssnar. Om det du varit med om skett i kyrklig miljö, kan du även vända dig till någon av stiftets kontaktpersoner.

Någon att prata med

Genom #metoo har många berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp kommit fram. Har du blivit utsatt för något som du behöver prata om?

Lundby församlings diakoner och präster finns tillgängliga för samtal. Hör av dig till samtalsmottagningen för att boka tid. Samtalen är kostnadsfria. Diakoner och präster har tystnadsplikt.

Samtalsmottagningen, tfn: 0737-73 86 16
Mer information om Samtalsmottagningen i Lundby församling

Har du blivit utsatt i kyrklig miljö?

Du är självklart välkommen till församlingens samtalsmottagning för att få stöd, oavsett i vilket sammanhang det som du behöver prata om har skett; oavsett om det hänt i kyrklig miljö eller om det hänt i ett annat sammanhang.

Om det du varit med om skett i kyrklig miljö, kan du även vända dig till någon av stiftets kontaktpersoner. I varje stift inom Svenska kyrkan finns sedan många år två kontaktpersoner, en man och en kvinna, som du kan höra av dig till för att få stöd om du har blivit utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp i kyrklig miljö.Kontaktuppgifter och mer information finns på Göteborgs stifts hemsida.

Lundby församling med anledning av #vardeljus

Uppropet #vardeljus, som är en del av #metoo, lyfter fram berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp som skett inom Svenska kyrkan. På Lundby församlings hemsida publicerades en nyhet i samband med att uppropet #vardeljus ägde rum i november 2017.

Länkar till andra organisationer

www.svenskakyrkan.se finns en lista med kontaktuppgifter och länkar till ideella organisationer utanför kyrkan som arbetar mot sexuella övergrepp.