Meny

Lundby församling öppnar diakonimottagning

Lundby församling samordnar hjälp till ekonomiskt utsatta. Måndag 24 augusti öppnar en diakonimottagning i Biskopsgårdens kyrka för människor som behöver stöd.

Två dagar i veckan kommer Lundby församlings diakonimottagning att vara öppen för bokade besök. Förhoppningen är att kunna hjälpa personer ur ekonomisk och social utsatthet. 
- Vi vill ha människan i centrum, berättar Annika Larsson, kyrkoherde i Lundby församling. Diakonimottagningen erbjuder hjälp till ekonomiskt utsatta som är folkbokförda i Lundby församling. Man behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan för att få vår hjälp.

På mottagningen arbetar flera av församlingens diakoner. De har lång erfarenhet av att stötta andra människor på olika sätt och diakonimottagningen är tänkt att koordinera hjälpen.
- Det kan vara att stötta personer med myndighetskontakter, söka pengar ur fonder eller helt enkelt hjälp med att göra en budget, säger Majvor Dahlman, diakon och samordnare för diakonimottagningen.

Vi vill ha människan i centrum.

Lundby församling har alltid erbjudit hjälp och stöd till utsatta. Det finns ett behov.
- På tidigare fondsökarträffar som arrangerats i församlingen har det varit ett drygt hundratal personer som kommit, säger Majvor Dahlman.

Till Lundby församlings diakonimottagning är alla välkomna, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller livsåskådning. De som arbetar i mottagningen har tystnadsplikt och besöket är kostnadsfritt.

Geografiskt utgörs Lundby församling av hela Lundby stadsdel tillsammans med en del av Västra Hisingens stadsdel. De som bor i församlingen är en blandning av Hisingsbor sedan flera generationer, människor inflyttade från andra delar av Göteborg och övriga Sverige samt nya svenskar.

Utöver arbetet med diakoni arbetar församlingen aktivt även med miljöfrågor och HBTQ-frågor – områden där tron tar sig tydliga praktiska uttryck.

Fakta

  • Diakoni är kyrkans sociala arbete. Det omfattar t.ex. besök hos äldre och sjuka, samtalsstöd, att hjälpa personer ur krissituationer och i vissa fall ge ekonomisk hjälp till behövande.
  • Diakoner och präster har tystnadsplikt.
  • Lundby församlings diakonimottagning invigs måndag 24 augusti där offentliga och privata organisationer är inbjudna. 
  • Den som vill boka ett besök till Lundby församlings diakonimottagning ringer eller sms:ar 070-743 49 07
  • Läs mer om diakonimottagningen här.

För mer information kontakta:

Majvor Dahlman

Majvor Dahlman

Lundby församling

Diakon

Annika Larsson

Annika Larsson

Lundby församling

Kyrkoherde, Präst

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

En hållbar kyrka

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.