Lundby församling uppnår ny miljödiplomering

Lundby församling är sedan flera år miljödiplomerad. Diplomeringen gäller ett år i taget. Tisdagen den 8 december genomfördes en digital miljörevision där det kunde konstateras att Lundby församlings miljöarbete uppnår Svensk Miljöbas kravstandard. Därmed är församlingen fortsatt miljödiplomerad 2021.

Revisionen utförs av en revisor från Miljöförvaltningen Göteborgs stad och omfattar en intervju och granskning av de dokument som församlingen sammanställt kring sitt miljöarbete. Den nuvarande miljödiplomeringen gäller fram till 31 december 2021. 

detta krävs för att nå kravstandarden

För att nå upp till kravstandarden måste församlingen bland annat ha en miljöpolicy och tydligt identifierade miljömål att arbeta mot. Alla medarbetare måste även ha en grundläggande miljöutbildning.

lundby församlings miljöarbete 2020

Coronapandemin har omöjliggjort delar av det miljöarbete som var planerat men Lundby församling är glada att vi trots det har kunnat genomföra flera förbättringar som vi räknar med ska ge miljövinster. Församlingen har till exempel bytt ut otäta fönster i våra fastigheter och bytt ut gammal lysarmaratur och reläsystem till ledarmaratur. Lundby församlings kyrkoråd har antagit en ny miljöpolicy, avfallspolicy och inköpspolicy.

Församlingen kommer under 2021 att arbeta vidare med flera av de miljömål som sattes upp inför 2020 och hoppas kunna nå ett positivt resultat när vi når slutet av 2021.

lundby församlings Miljömål 2021

  • planering för ökad biologisk mångfald
  • uppstart av arbete med utfasning av palmolja
  • satsningar på minskad bilkörning
  • synliggöra allt det bra miljöarbete som församlingen redan gör och det vi vill för framtiden.

Lundby församlings Miljödiplom Svensk Miljöbas (pdf)