Meny

Kyrkoavgift och medlemskap: Såhär fungerar det

Kanske har du fått hem din inkomstdeklaration och har frågor kring din kyrkoavgift och huruvida du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

 

praktisk information om utträde ur svenska kyrkan:

Utträdet gäller från och med den dag då blanketten kommit församlingens kyrkoherde tillhanda. Den som har anmält utträde senast den 1 november betalar inte kyrkoavgift kommande år. Om du skickar din utträdesanmälan per post måste den vara inskickad i sådan tid att den hinner komma fram till församlingen senast den 1 november. OBS! Den uppgift om kyrkoavgift som finns i årets deklaration baseras på om du var medlem i Svenska kyrkan den 1 november för två år sedan.

Exempel:
Deklarationen som kommer hem i brevlådan våren 2019 gäller för inkomståret 2018. Har man begärt utträde ur Svenska kyrkan senast 1 november 2017 finns ingen kyrkoavgift registrerad på den deklarationen. Däremot finns alltid begravningsavgiften med, eftersom den är obligatorisk för alla som är folkbokförda i Sverige.

När du har begärt utträde får du en skriftlig bekräftelse från din församling. Spara gärna den! Barn som har fyllt 12 år ska ge sitt samtycke till ansökan om utträde ur Svenska kyrkan. 

Begravningsavgiften 
Även om du inte är medlem i Svenska kyrkan betalar alla som är folkbokförda i Sverige, och har någon form av inkomst, en begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144).  Avgiften täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin.

läs här om vad kyrkoavgiften används till