"Framtiden bor i orten"

Möjligheter och mångfald, skjutningar och konflikter. I en ny film berättar medarbetare i Svenska kyrkan om sitt engagemang och arbete i mångkulturella stadsdelar i Sverige.

Filmaren Tobias Olingdahl har på uppdrag av nätverket ”Framtiden bor hos oss” följt livet i några av Svenska kyrkans församlingar i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar, bland annat Bergsjöns församling i Göteborg och Dalabergs församling i Uddevalla. Nätverket består av församlingar och pastorat i mångkulturella och mångreligiösa områden runt om i hela Sverige. Den 29 oktober kl. 21.00 släpptes filmserien på nätverkets youtubekanal.

Flera av områdena som är med i filmen är klassificerade som särskilt utsatta områden av polisen. I filmen lyfts vardagliga problem som kyrkan ställs inför som rasism, utanförskap och orättvisor. Vi följer samtidigt kyrkans arbete med upprättelse, hopp och värme. 

Läs mer om nätverket Framtiden bor hos oss och filmen här >

Lundby församling är en del av Framtiden bor hos oss

Lundby församling har varit en del av nätverket Framtiden bor hos oss sedan det bildades år 2000. I nätverket tar det nya samhället och den nya kyrkan form. Tillsammans med andra församlingar vill nätverket reflektera kring det som sker i de olika områdena och kring vad som är kyrkans uppdrag i vår kontext.