Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Få hjälp med att söka ekonomiskt stöd

Vid våra fondsökarträffar kan du få stöd och hjälp med att hitta lämplig fond och göra en ansökan. Nästa träff äger rum den 28 september i Länsmansgårdens kyrka. Välkommen!

Det finns många fonder och stiftelser att söka medel ur. Vid fondsökarträffarna kan du få stöd och hjälp med att hitta lämplig fond, fylla i blanketter och kopiera material som ska bifogas. Träffarna är inriktade på fonder att söka för sociala ändamål.

Träffarna inleds med information från Göteborgs budget- och skuldrådgivning. Föreläsningen fokuserar på budget och därefter finns möjlighet till enskilda samtal om ekonomisk skuld.

Måndag 27 augusti, kl.15.00-19.00
Brämaregårdens kyrka

Fredag 28 september, kl. 12.00-16.00
Länsmansgårdens kyrka

Ta med dig:

 • Legitimation
 • Aktuella handlingar (i original):
  - familjebevis
  - slutskattsedel
  - förra årets skattedeklaration 
  - information din inkomst
  - hyresavi
  - eventuella bidrag (t ex bostadsbidrag eller underhållsbidrag)

Fondsökarträffarna genomförs i samarbete med Frälsningsarmén och Göteborgs budget- & skuldrådgivning.

Frågor och mer information

Kontakta Charlotta Ljungdahl, diakon
Tfn: 031- 731 85 07