Beslut har fattats om nytt kyrkoråd

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkofullmäktige har fattat beslut om hur Lundby församlings nya kyrkoråd ska se ut. Det nya kyrkorådet tillträder den 1 januari 2018.

Lundby församlings kyrkoråd kommer från och med den 1 januari 2018 att bestå av följande ledamöter:

Terje Ahl (S)
Hanna Broberg (ÖKA)
Karin Greenberg Gelotte (S)
Annika Johansson (ÖKA)
Jerker Schmidt (BA)
Anna Svensson (POSK)
Lena Sällström (S)
Kent Wikström (POSK)

Ersättare:
Eva-Lena Fransson (S)
Katarina Haglund (ÖKA)
Sara Lindalen (VISK)
Birgitta Ling-Fransson (FISK)
Natanael Sjöberg (FK)
Lotta Wahlqvist (POSK)​

Ordförande, vice ordförande och första vice ordförande

Ordförande i kyrkorådet blir Karin Greenberg Gelotte (S). Vice ordförande blir Annika Johansson (ÖKA) och andre vice ordförande blir Kent Wikström (POSK).

Protokollen finns på hemsidan

Protokollen från kyrkofullmäktiges möte den 24 oktober (två stycken) finns på hemsidan (två protokoll).