Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

30/9: Välkommen Annika!

Söndagen den 30 september tas Annika Larsson emot i samband med en mässa i Lundby nya kyrka. Mottagandet leds av biskop Susanne Rappmann.

Annika Larsson tillträdde som kyrkoherde i Lundby församling den 1 september och sista dagen denna månad kommer hon att tas emot i samband med en mässa i Lundby nya kyrka. Mottagandet leds av biskop Susanne Rappmann. För barn finns alternativet att delta i söndagsskolan medan mässan pågår.

Efter mässan serveras en enkel förtäring.

Du kan ta bussen till och från Lundby nya kyrka. Det kostar ingenting att åka med. Bussen stannar i alla distrikt på vägen till kyrkan. (Exakta tider, se nedan.)

– Det känns lite som att komma hem eftersom jag är född i församlingen och gick i söndagsskola i Toleredskyrkan. Jag har även jobbat här som församlingsassistent på 1980-talet. Samtidigt är det förstås en nystart!

Annika Larsson om att bli kyrkoherde i Lundby församling.

Välkommen!

Söndag 30 september
Kl. 11.00 Lundby nya kyrka

TA BUSSEN DIT & HEM

Du kan åka buss till och från mässan (kostnadsfritt). Bussen stannar i alla distrikt på vägen till Lundby nya kyrka:

  • Kl. 10.05 Avfärd från Biskopsgårdens kyrka
  • Kl. 10.15 Avfärd från Länsmansgården, Daggdroppegatan (vid Vårvindens fritidsgård)
  • Kl. 10.25 Avfärd från Toleredskyrkan
  • Kl. 10.35 Avfärd från Brämaregårdens kyrka
  • Kl. 10.45 Ankomst till Lundby nya kyrka
  • Kl. 14.10 (cirka) Hemfärd

FRÅGOR: Kontakta Lundby församlings expedition.

Biskop Susanne Rappmann leder mottagandet av Annika Larsson som ny kyrkoherde i Lundby församling. Bild: Kristin Lidell