Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

15/3: Fondsökarträff i Toleredskyrkan

Nästa fondsökarträff är fredag 15 mars i Toleredskyrkan. Här kan du få hjälp med att hitta lämplig fond och att sammanställa din ansökan. Välkommen!

Det finns många fonder och stiftelser att söka medel ur. Men bara en sådan sak som att ta reda på vilka fonder som är möjliga att söka, kan kännas krävande och krångligt. Och så ska ju ansökan fyllas i, bilagor tas fram och kopieras med mera.

Vid Lundby församlings fondsökarträffar kan du få stöd och hjälp med att hitta lämplig fond att söka pengar ur, fylla i blanketter och kopiera material som ska bifogas. Träffarna är inriktade på fonder att söka för sociala ändamål.

Lundby församlingen anordnar regelbundet fondsökarträffar, två under våren och två på hösten. Nästa träff nu i vår är:

Fredag 15 mars
Kl 12.00-16.00
Toleredskyrkan

Ta med dig detta till fondsökarträffen (aktuella handlingar i original):
- legitimation
- familjebevis
- slutskattsedel
- förra årets skattedeklaration 
- information din inkomst
- hyresavi
- eventuella bidrag (t ex bostadsbidrag eller underhållsbidrag)

Datum för Höstens träffar

Här finns mer information om ekonomiskt stöd samt datum för höstens fondsökarträffar.

Frågor? Kontakta Charlotta!

Charlotta  Ljungdahl

Charlotta Ljungdahl

Lundby församling

Diakon