Logotyper nomineringsgrupper i Lundby församling

Vem kan jag rösta på?

Här kan du läsa mer om de nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Lundby församling.

Kyrkovalet liknar val till kommun, landsting och riksdag. Men istället för partier kallas grupperna du röstar på för nomineringsgrupper. Det är grupper eller sammanslutningar som formerats för att delta i kyrkovalet. I Lundby församling ställer sex nomineringsgrupper upp i valet till kyrkofullmäktige.

Nomineringsgrupperna presenterar sig

Här kan du läsa mer om nomineringsgrupperna, deras program och vilka tre huvudfrågor som de tycker är viktiga inför den kommande mandatperioden, kyrkans verksamhet och framtid.
Här finns också länkar till gruppernas hemsidor och facebooksidor.

Vem ställer upp i valet till stiftsfullmäktige?

Det är 13 nomineringsgrupper som ställer upp i stiftsfullmäktigevalet i Göteborgs stift. På stiftets hemsida presenteras dem i var sin film.
Läs mer och se på fimerna på Göteborgs stifts kyrkovalssida.

Vem ställer upp i valet till kyrkomötet?

Det är 15 nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkomötet. Här kan du läsa mer om alla nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkomötet på Svenska kyrkans nationella hemsida.

Kandidatvisning

På Svenska kyrkans Kandidatvisning kan du söker efter vilka nomineringsgrupper och kanditater som ställer upp i val till kyrkomötet, stiftsfullmäktige samt kyrkofullmäktige i alla stift, pastorat eller församling i hela sverige.
(Listorna publiceras först på kandidatvisningen 19 juli 2021.)
Sök på kandidatvisningen.

 

Kyrkofullmäktige - församlingens styrelse

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ.  De bestämmer ramarna för verksamheten och genom val av församlingens kyrkoråd hanterar de strategiska beslut. Kyrkorådet är församlingens styrelse som verkar övergripande för utveckling och fördjupning i hela församlingen.

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.