Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Nätverk - Projekt

Lundby församling vill erbjuda en öppen kyrka. Ett tillgängligt och självklart rum i våra områden. Ambitionen är att församlingens liv och arbete utgår från och är anpassad till den tid och det sammanhang den finns i. Här är vi kyrka genom möten och närvaro. En följd av det är engagemang i projekt och aktiviteter i samhället.