När och var kan jag rösta?

Du kan rösta i kyrkovalet under perioden 6-19 september 2021

För att göra det lättare för dig har Lundby församling utökat tider och platser där du kan rösta. Mellan 6-19 september kan du lägga din röst i en av våra röstningslokaler. På valdagen röstar du i vallokalen i den valkrets du tillhör. Information om vilken vallokal du ska rösta i finns på ditt röstkort.

Du kan också hitta vallokalen som du ska rösta i på Hitta vallokalen.

(På valdagen finns en röstningslokal som håller öppet intill Brämaregårdens kyrka där kan man rösta oavsett vilken valkrets eller församling man tillhör.)

För att rösta behöver du ditt röstkort och giltig id-handling.

Förtidsrösta

Biskopsgårdens kyrka
Vårvädersgatan 8
10/9     kl.13-15
17/9     kl.13-15

Brämaregårdens kyrka
Hisingsgatan 26
6-7/9       kl.14-17
8/9            kl.14-20
9-10/9     kl.14-17
11/9          kl. 09-11
13-14/9   kl.14-17
15/9          kl.14-20

16-17/9   kl.14-17      
18/9          kl. 09-11

Lundby församlingshem
Gamla Lundbygatan 35
9/9            kl.16-20
16/9         kl.16-20


Lundby nya kyrka
Lundbygatan 5
8/9              kl.13-18
15/9           kl.13-18

Länsmansgårdens kyrka
Klimatgatan 1
9/9            kl.12.30-14.30
16/9         kl.12.30-14.30

Toleredskyrkan
Vinlandsgatan 2
8/9           kl.16-18
15/9        kl.16-18

Nordstan 6-19 sep
Nordstadstorget
mån-sön  kl.10-20

Rösta på Valdagen

 

Vallokaler har öppet kl. 09-20

 

Biskopsgårdens kyrka
Vårvädersgatan 8

Brämaregårdens kyrka
Hisingsgatan 26

Lundby församlingshem
Gamla Lundbygatan 35

Länsmansgårdens kyrka
Klimatgatan 1

Toleredskyrkan
Vinlandsgatan 2

Röstningslokal

Brämaregårdens kyrka  Kl. 09-20
Hisingsgatan 26

Nordstan Kl.10-20
Nordstadstorget  

Brevrösta

Ett annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som finns att hämta i alla distrikt och på församlingsexpeditionen. Där finns det du behöver för att brevrösta. Uppgifter om vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i valet finns på internet: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Posta din brevröst så att den är framme hos stiftskansliet senast den 16 september. Du måste även skicka med ditt röstkort. 

Att rösta med bud

Budröstning liknar brevröstning. Budröstning är främst ett alternativ för dig som får förhinder att ta dig till röstmottagningsställe före eller under valdagen. Du behöver ett brevröstningspaket även för att budrösta. Ett bud kan lämna en väljares brevröst i en röstningslokal eller i en vallokal. Om du är medlem i Lundby församling, din brevröst genom bud får endast lämnas i den vallokal som står på ditt röstkort eller i en röstningslokal i Lundby församling. Röstkortet är nödvändigt om budet lämnar rösten i någon annan lokal än i vallokalen på valdagen.