Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Många röster – delat ansvar

Vem bestämmer egentligen i församlingen? Kyrkorådets ordförande och kyrkoherden i Lundby delar med sig av sina tankar. 

Det är främst medlemmarna som bestämmer i församlingen. Det menar Annika Johansson, som i samband med förra kyrkovalet blev ordförande i kyrkorådet här i Lundby:

– Det är medlemmarna som har makten i församlingen. De vet tyvärr oftast inte om det, men de kan påverka precis allting i församlingen, förutom att man måste hålla sig inom de regler som gäller för att vara kyrka inom Svenska kyrkan.

Som ordförande i kyrkorådet representerar Annika – ihop med övriga förtroendevalda ledamöter –  de cirka 33 000 medlemmarna i Lundby församling. En stor hjälp är kontakten med distriktsråden, som finns i vart och ett av Lundbys fem distrikt –  Biskopsgården, Brämaregården, Kyrkbyn-Älvstranden, Länsmansgården och Tolered.

Kyrkorådet har formella möten ungefär sex gånger per år och kyrkoherden är självskriven ledamot. Sedan 2013 är Kristian Lillö kyrkoherde i Lundby.

– Mitt chefsuppdrag som kyrkoherde innebär att jag leder all verksamhet och att jag tillser att det som sker här i Lundby församling, sker i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Medan Kristian i sin roll befinner sig relativt nära den dagliga verksamheten i församlingen, jobbar Annika mer med långsiktiga och övergripande frågor. De betonar vikten av god och öppen kommunikation dem emellan. De måste dra åt samma håll.

Att utöva sin makt och sitt inflytande på ett ansvarsfullt sätt är centralt.

– Båda är vi väldigt inspirerade av och beroende av att många människor tycker att vi gör rätt saker, och att vi gör det bra. Annars förlorar vi ju automatiskt ”makten”, säger Kristian Lillö.

Vad är kyrkorådet?

Kyrkorådet är församlingens styrelse och hanterar strategiska beslut som rör hela församlingen. Kyrkorådet tillsätts av kyrkofullmäktige. Din röst till Lundby församlings kyrkofullmäktige påverkar på så vis vilka som tar viktiga och långsiktiga beslut i kyrkorna närmast dig.

Vad är en kyrkoherde?

Kyrkoherden är en präst med ansvar för ledning, samordning och tillsyn i en församling. Kyrkoherden är inte folkvald utan tillsatt av kyrkorådet, och anställd av församlingen. I Svenska kyrkan finns en dubbel eller gemensam ansvarslinje på alla nivåer mellan förtroendevalda och “vigningstjänsten”, som är biskopar, präster och diakoner. 

 

Artikeln är hämtad ur tidningen &, Lundby församlings tidning. Den här gången var temat makt. Läs mer om & makt här.