Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

KRÖNIKA – Makten och härligheten i evighet

"En makt som inte bygger på våld, lydnad och rädsla, utan längtan, motstånd, hopp. En annan makt. En annan Gud." Krönika av Pontus Bäckström, präst i Lundby.

Makt. Det är ett laddat ord och det väcker olika associationer. Makt kan korrumpera och missbrukas, leda till förtryck och underkastelse. Makt kan också erövras, när någon eller några tar makten över sina egna liv och skapar förutsättningar att påverka sin livssituation. Definitionen av ordet ”makt” kan vara ”förmågan att driva igenom sin vilja trots motstånd” (Wikipedia). Det finns en rörelse i ordet. Maktförhållanden förändras. Makt kan användas på olika sätt. Religionens makt. Kyrkans makt. Guds makt. Vår makt.

På en hylla längst upp och längst in i arkivet i en av församlingens kyrkor står en gammal missionsbössa. Orden ”Söndagsskolbarnens hednamission” är textade på framsidan. En figur reser sig ur asken, som en hemlös reser sig ur sin pappkartong. Det är en svart, afrikansk pojke med vädjande blick och knäppta händer. Eller ”neger” som det står i Nordisk Familjebok från 1900-talets början, med efterföljande beskrivning om klen begåvning och ”i saknad af hvarje spår af barmhärtighet och medkänsla”. När man lägger ett mynt i den lilla springan är bössan konstruerad så att ”negern” nickar till med huvudet i en tackande, mekanisk bugning.

Bössan används självklart inte längre. Ändå finns strukturerna och föreställningarna kvar. Det outtalade kravet på tacksamhet och lydnad. Makten i att ge och underkastelsen i att ta emot. Den förnedring som finns i att vara helt utlämnad åt någon annans goda vilja och nåd. Den utsatthet som jag, med svenskt pass och pengar på kontot, aldrig har upplevt, men som är andras vardag och livsvillkor. Mycket av det där handlar om makt. När städaren på det egyptiska hotellrummet gör svanar av frottéhanddukar och lägger rosenblad i sängen väcks obehaget. När vi ses i korridoren ler han sitt bredaste leende och säger: ”Are you happy, sir?” med en övertydlig vädjan om dricks. Missionsbössan har bara hittat en annan form, tänker jag och lägger pliktskyldigt mynten på bordet när hotellvistelsen tar slut. Kvinnan som tigger utanför mataffären, maktlösheten som fört henne hit, den makt jag har att välja om jag skall stanna upp eller gå förbi. Maktlösheten hos alla de ensamkommande barn och ungdomar som kommit hit till Sverige och nu riskerar att skickas tillbaka till våldet och utsattheten de flytt ifrån. ”Vi står inte ut, men vi slutar aldrig kämpa.” Makten och äran och härligheten i evighet. Därför har jag också så svårt för all religiös underkastelse och alla gudsbilder som manar till lydnad och beskriver Gud som en ”herre” vi skall böja knä inför. Jag hittar helt enkelt inte Gud i det bildspråket och jag vill att Gud skall vara någonting mer än bara en spegling av mänskliga hierarkier. Vill att Gud skall vara motsatsen till makt. En Gud som är maktlös i världslig mening, en Gud som är kärlekens makt.

När jag skriver det här har precis en bomb dödat och lemlästat människor i Manchester. Många barn, på en konsert, glada, fulla av liv. Någon tog sig makten och rätten att trasa sönder allt det där vackra. Driven av en ideologi som dödar barn och finner glädje i det. Sådan ideologi har funnits och finns i olika religiösa och politiska skepnader, genom tiderna, överallt. Det är för de allra flesta, oavsett religiös tillhörighet, obegripligt och vi grips av maktlöshet inför urskillningslösheten, brutaliteten. Jag lämnade min dotter på skolan idag. Min son är i Berlin och jag kan känna rädslan i kroppen. Jag känner mig maktlös ibland, över världens tillstånd, hur det kommer att bli, vad som kan hända. Men du och jag, varje människa med önskan om fred och frihet, måste nu ta makten över våra handlingar och våra ord.

Den makt som gror underifrån och som finns i den kristna berättelsen om Gud. Kärlekens makt. Barnet i krubban. Människan på korset. Himmelriket beskrivet som ett senapskorn, ”det minsta av alla frön”. Han som rider in i Jerusalem på en åsna och ger långfingret åt den tidens förtryckande makt; de religiösa ledarna, ockupanterna och kungen i palatset. En makt som inte bygger på våld, lydnad och rädsla, utan längtan, motstånd, hopp. En annan makt. En annan Gud.

”Vi trodde du var användbar till salu, vi skrev ditt namn på våra stridsbanér. Vi byggde katedraler högt mot himlen, men du gick hela tiden längre ner.”

(Ylva Eggehorn ur Psalm 717,
Svenska Psalmboken)

 

Artikeln är hämtad ur tidningen &, Lundby församlings tidning. Den här gången var temat makt. Läs mer om & makt här.