Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lundby församling Besöks- och postadress: Hisingsgatan 26, 41703 Göteborg Telefon: +46(31)7316800 E-post till Lundby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrksommar i Lundby

I juli firas fem gemensamma gudstjänster i Lundby församling! En i varje distrikt. Mässan börjar alltid kl. 11.00. Efteråt finns det möjlighet att äta en enkel lunch och titta på kyrkan. Och du kan utan kostnad ta kyrkbussen till och från dagens kyrka!

I juli satsar Lundby församling på en serie gudstjänster där du får chansen att uppleva våra olika kyrkorum tillsammans med människor från olika delar av församlingen. Det blir sammanlagt fem sådana tillfällen i sommar, ett i varje distrikt. Församlingens heliga rum – olika i arkitektur, traditioner, storlek, ålder – kommer då att fyllas av olika röster, böner och tankar.

Ta bussen till och från gudstjänsten

Du kan ta bussen till den kyrka där mässan firas just idag. Bussen stannar i alla distrikt på vägen till kyrkan. Det kostar  inget att åka med. Hemfärden startar cirka kl. 13.00.

PROGRAM
Kyrksommar i Lundby 2018

Söndag 1 juli

Gudstjänst, mat & gemenskap
Kl. 11.00 Lundby nya kyrka

Busstider:
Kl 10.15 Avfärd från Biskopsgårdens kyrka
Kl. 10.25 Avfärd från Länsmansgården, Daggdroppegatan (vid Vårvindens fritidsgård)
Kl. 10.35 Avfärd från Toleredskyrkan
Kl. 10.45 Avfärd från Brämaregårdens kyrka
Hemfärd cirka kl. 13.00

Söndag 8 juli

Gudstjänst, mat & gemenskap
Kl. 11.00 Länsmansgårdens kyrka


Busstider:
Kl 10.15 Avfärd från Toleredskyrkan
Kl. 10.25 Avfärd från Brämaregårdens kyrka
Kl. 10.35 Avfärd från Lundby församlingshem (vid Lundby gamla kyrka)
Kl. 10.45 Avfärd från Biskopsgårdens kyrka
Hemfärd cirka kl. 13.00

Söndag 15 juli

Gudstjänst, mat & gemenskap
Kl. 11.00 Toleredskyrkan

Busstider:
Kl 10.15 Avfärd från Brämaregårdens kyrka
Kl. 10.25 Avfärd från Lundby församlingshem (vid Lundby gamla kyrka)
Kl. 10.35 Avfärd från Biskopsgårdens kyrka
Kl. 10.45 Avfärd från Länsmansgården, Daggdroppegatan (vid Vårvindens fritidsgård)
Hemfärd cirka kl. 13.00

Söndag 22 juli

Gudstjänst, mat & gemenskap
Kl. 11.00 Biskopsgårdens kyrka

Busstider:
Kl 10.15 Avfärd från Länsmansgården, Daggdroppegatan (vid Vårvindens fritidsgård)
Kl. 10.25 Avfärd från Tolererdskyrkan
Kl. 10.35 Avfärd från Brämaregårdens kyrka
Kl. 10.45 Avfärd från Lundby församlingshem (vid Lundby gamla kyrka)
Hemfärd cirka kl. 13.00

Söndag 29 juli

Gudstjänst, mat & gemenskap
kl. 11.00 Brämaregårdens kyrka

Busstider:
Kl 10.15 Avfärd från Lundby församlingshem (vid Lundby gamla kyrka)
Kl. 10.25 Avfärd från Biskopsgårdens kyrka
Kl. 10.35 Avfärd från Länsmansgården, Daggdroppegatan (vid Vårvindens fritidsgård)
Kl. 10.45 Avfärd från Toleredskyrkan
Hemfärd cirka kl. 13.00