Meny

Då ringer kyrkklockorna

Kyrkklockor har använts i århundraden för att meddela församlingsborna både glädje, sorg, samlingar och fara. Nu i dessa tider ringer kyrkklockorna i Lundby församling i samband med dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster samt vid den dagliga andakten ”Nu ber vi” klockan 13.

Klockringning med en lång historia

Kyrkklockorna har en lång historia i den kristna kyrkan, och de äldsta beläggen för dem är från år 535 i Italien.

Kyrkklockornas huvudsakliga uppgift har alltid varit att kalla människor till kyrkan, och deras funktion var extra betydelsefull i de tider då folk saknade egna klockor. Av den anledningen ringde kyrkklockorna ofta tre gånger innan gudstjänsten skulle börja, så att människor skulle hinna till kyrkan i tid.

Klockorna har också använts för att uppmana människor att be, för att varna vid till exempel brand eller krig, och för att tala om att någon har dött. Klockringning vid dödsfall kallas själaringning och är något som fortfarande förekommer vid tacksägelserna i våra gudstjänster.

Förr i tiden fanns det alltid en person som hade till uppgift att ringa i klockorna. Den personen hade titeln klockare. I slutet av 1940-talet började man automatisera klockringningen, så att klockorna ringde utan att det behövdes en klockare. I dag omfattar tjänsten andra sysslor, och i Lundby församling har klockaren bland annat ett mer övergripande fastighetsansvar.

Klockringningen i Lundby församling påverkas av rådande omständigheter i samhället

Denna tid ringer kyrkklockorna i just Lundby nya kyrka oftare än vanligt, då många dop, vigslar och begravningar sker i den kyrkan. Detta eftersom det är församlingens största kyrka och besökare lätt kan hålla fysiskt avstånd till varandra här. Flera dop, vigslar och begravningar har också flyttats från Lundby gamla kyrka till Lundby nya kyrka, eftersom vi utifrån Folkhälsomyndigheternas rekommendationer har tvingats stänga Lundby gamla kyrka under våren då den är så liten.

När ringer kyrkklockorna i Lundby församling?

Som mycket annat påverkas även klockringning av de rådande omständigheterna i samhället. Denna ovissa tid ringer kyrkklockor i Lundby församling:

  • I början av dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster. Vid begravningsgudstjänst är det sed att även ringa ut den avlidna.
  • Vid den dagliga andakten ”Nu ber vi” klockan 13 nu i kristider.

 

Annars hade klockorna även ringt:

  • 30 och 15 minuter före söndagens och helgdagens huvudgudstjänst.
  • Vid tacksägelse över en avliden. Då ringer det kort under gudstjänsten för samtliga församlingsbor som avlidit under den gångna veckan.
  • På nyårsafton rings det gamla året ut och det nya in i den eller de kyrkor som det är nyårsbön.

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församling är miljödiplomerad av Svensk Miljöbas genom Göteborgs Stad. Det är vi stolta över! Läs mer om församlingens miljöarbete.