Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kvällsandakt 31 januari 2014

Kyndelsmässodagen 2014-02-02. (Lukas 2:22-40).

Vi lever i en tid som av många kallas för en tid av snabba förändringar, A Culture of Rapid Change.

Förändringarna på den världspolitiska arenan går allt fortare – och parlament och regeringar och kungar i de enskilda länderna hänger inte alltid med. Världsregioner och kontinenter förändrar snabbt sina lojaliteter och ekonomiska prioriteringar.

Information har blivit interaktion och kommunikation.

Kaosteorier och effekten av en fjärils vingslag förvånar oss inte längre, inte heller de nya generationernas villkor och livsmönster.

Det är inte ens inne att tala om det postmoderna, eller bara ha svarta kläder.

Ibland blir allt detta för mycket för oss – vi längtar tillbaka eller fram, till en tillvaro av stillhet och idyll, med de invanda uppdelningarna.

Vi längtar nostalgiskt, och i tanken gör vi alltfler förenklingar, för tillvaron har blivit så komplex. Vi minns när det enkelt gick att tala om subjektivt som en motsats till objektivt, fakta som ställt över värderingar, kultur som något annat än natur.

Och vi ser oss om efter tillflyktsplatser av olika slag. Några flyr bort genom att söka det fysiska, och här öppnas oanade möjligheter genom alla gym och träningsaktiviteter som växer upp och runt om städerna, alla SPA anläggningar. Några flyr genom att byta yttre miljö genom att resor, resor till städer och främmande länder blir vårt livselixir – för förändringens tid är här, och vi behöver få distans från den, välförtjänt distans, för vi är bara människosjälar.  

Om det nu är så här, eller delvis är så här, så är det denna förändringskultur som svärdet ska skära rakt ned i.

Det svärd som Symeon talar om i templet på Kyndelsmässodagen, som vi firar i övermorgon.

Det svärd som Symeon så vackert låter öppna människosjälen, för att varje människas innersta tankar ska komma i dagen. Det svärd som inte öppnar med våld, utan som öppnar med Kristus, som är Gud av Gud, Ljus av Ljus, Sann Gud och Sann människa.

Allt blir helhet när Kristusljuset når in till varje människosjäls innersta.

Kristus är Ljuset som bär oss, redan här, mitt i förändringarnas oförståeligheter. Ljuset skyr inga hörn. Ljuset når in i hela samhällets själ, för att rena och befria.

Där i templet när Josef och Maria kom med sitt lilla barn, fanns också Hanna – hon som nu var 7 x 12 år, alltså två heliga tal multiplicerade med varandra. Det är en bild för hela universum, som väntar på Gud, som befriar: För det är det namnet Jesus betyder: Gud befriar, eller Gud räddar, eller frälser som vi sade förr.

Ja även om översättningen av namnet Jesus förändras, så är Jesus Kristus för evigt A och O, barmhärtighetens tecken och förebild, för alla och därför också för dig, och mig.

Amen

Psalm 37: Kristus är världens ljus