Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Körer för barn & ungdomar

Musiken har en viktig plats i Svenska kyrkan, så även i Lundby församling. Här finns flera körer för barn och ungdomar.

Biskopsgården:

Brämaregården:

Lundby församlingshem:

Det finns fem barn- och ungdomskörer som övar i Lundby församlingshem. Körerna uppträder cirka fyra gånger per termin vid konserter, mässor och gudstjänster. 2019 deltog körerna för femte gången i El sistema-lägret Side by Side.

Anmälan till barnkörer i Lundby församlingshem:

Anmälan via webben: Anmälan till barnkörerna i Lundby församlingshem
Är gruppen fulltecknad går det bra att anmäla sig för att bli placerad i kö. Vi kontaktar dig så snart det finns ledig plats.

Länsmansgårdens kyrka:

Toleredskyrkan:

Vi samarbetar med Sensus studieförbund.