Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lundby församling Besöks- och postadress: Hisingsgatan 26, 41703 Göteborg Telefon: +46(31)7316800 E-post till Lundby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Klimat & hållbar utveckling

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Miljöpolicy

Hänsyn till människor och miljö ska genomsyra hela vår verksamhet.
Det visat vi bland annat genom att:

 • förmedla vikten av att värna miljön i all vår verksamhet
 •  följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet
 • i våra inköp välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster enligt vår lnköpspolicy.
 • planera och samordna våra resor och transporter så att miljöpåverkan är så liten som möjligt
 • effektivt utnyttja våra befintliga resurser
 • alla medarbetare deltar i miljöarbetet och bidrar till ständiga förbättringar.

Lundby församling är Miljödiplomerad enligt Göteborgsmodellen, Svensk Miljöbas.

Miljörådet

I Lundby församling finns ett Miljöråd som har till uppgift att driva frågor kring klimat och hållbar utveckling. I rådets inriktningsmål kan man läsa: 

 • Vi avser att miljöarbetet skall kännetecknas av ett kärleksfullt förvaltarskap, som tydliggör värderingen att allt och alla är del av Guds pågående skapelse
 • uppnå en bred förankring och delaktighet kring miljöarbetet både i distrikten och i församlingen som helhet
 • genomsyra och synliggöras i allt församlingen gör
 • inspirera och spridas i våra privatliv såväl hos medarbetare som hos deltagare i våra verksamheter
 •  hjälpa oss att vara en förebild och kunskapsmässigt ligga ett steg före i att utveckla miljöarbetet och som en del av detta i framtiden bli Kyrka för Fair Trade och också diplomerade enligt Svenska Kyrkans Miljödiplomering.

Vill du komma i kontakt med Miljörådet? 

Hör av dig till Ulrika Brosché, tfn: 031-731 68 15 .

Biskoparnas brev om klimatet

Biskoparna i Svenska kyrkan har skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet, med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.

Ärkebiskop Antje Jackelén berättar om biskopsbrevet: