Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Klimat & hållbar utveckling

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Miljöpolicy

Hänsyn till människor och miljö ska genomsyra hela vår verksamhet.
Det visar vi bland annat genom att:

 • förmedla vikten av att värna miljön i all vår verksamhet
 •  följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet
 • i våra inköp välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster enligt vår lnköpspolicy.
 • planera och samordna våra resor och transporter så att miljöpåverkan är så liten som möjligt
 • effektivt utnyttja våra befintliga resurser
 • alla medarbetare deltar i miljöarbetet och bidrar till ständiga förbättringar.

Lundby församling är Miljödiplomerad enligt Göteborgsmodellen, Svensk Miljöbas.

Miljörådet

I Lundby församling finns ett miljöråd som har till uppgift att driva frågor kring klimat och hållbar utveckling. Vi vill att miljöarbetet ska: 

 • kännetecknas av ett kärleksfullt förvaltarskap, som tydliggör värderingen att allt och alla är del av Guds pågående skapelse
 • förankras och skapa delaktighet både i distrikten och i församlingen som helhet
 • genomsyra församlingsarbetet 
 • inspirera medarbetare såväl som deltagare i våra verksamheter
 • hjälpa oss att vara en förebild och kunskapsmässigt ligga ett steg före i att utveckla miljöarbetet. 

Vill du komma i kontakt med Miljörådet? 

Hör av dig till Ulrika Brosché, tfn: 031-731 68 15 .

Biskoparnas brev om klimatet

Biskoparna i Svenska kyrkan har skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet, med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.

Ärkebiskop Antje Jackelén berättar om biskopsbrevet: