Meny

Klimat & hållbar utveckling

Lundby församling är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Miljöpolicy

Hänsyn till människor och miljö ska genomsyra hela vår verksamhet.
Det visar vi bland annat genom att:

 • förmedla vikten av att värna miljön i all vår verksamhet
 •  följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet
 • i våra inköp välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster enligt vår lnköpspolicy.
 • planera och samordna våra resor och transporter så att miljöpåverkan är så liten som möjligt
 • effektivt utnyttja våra befintliga resurser
 • alla medarbetare deltar i miljöarbetet och bidrar till ständiga förbättringar.

Lundby församling är miljödiplomerad och har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.

Miljömål för 2020


Här är några av de miljömål som Lundby församling har satt upp för 2020. 
Församlingen vill:

 • Uppmuntra till att gå, cykla eller åka kollektivt i tjänsten istället för att använda bil.
 • Minska mängden kontorspapper som slängs
 • Öka andelen miljömärkta kemikalier som församlingen använder (ex. diskmedel).

Miljörådet

I Lundby församling finns ett miljöråd som har till uppgift att driva frågor kring klimat och hållbar utveckling. Vi vill att miljöarbetet ska: 

 • kännetecknas av ett kärleksfullt förvaltarskap, som tydliggör värderingen att allt och alla är del av Guds pågående skapelse
 • förankras och skapa delaktighet både i distrikten och arbetslagen och i församlingen som helhet
 • genomsyra församlingsarbetet 
 • inspirera medarbetare såväl som deltagare i våra verksamheter
 • hjälpa oss att vara en förebild och kunskapsmässigt ligga ett steg före i att utveckla miljöarbetet. 

Vill du komma i kontakt med Miljörådet? 

Hör av dig till Cecilia Brude, tfn: 031-731 68 16 .

Biskoparnas brev om klimatet

Biskoparna i Svenska kyrkan har skrivit ett biskopsbrev om klimatet. Det är ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet, med tydliga uppmaningar till bland andra svenska och internationella beslutsfattare.

Ärkebiskop Antje Jackelén berättar om biskopsbrevet: