Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lundby församling Besöks- och postadress: Hisingsgatan 26, 41703 Göteborg Telefon: +46(31)7316800 E-post till Lundby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ideella insatser

I kyrkan finns en plattform för möten av alla slag, möten mellan Gud och människor. En av kyrkans viktigaste grunduppgifter är att finnas till för den som behöver stöd och hjälp, att påverka och vara i aktiv i kampen för det goda livet. För att uppnå detta behöver vi vara många som arbetar tillsammans.

Vad vill du bidra med?

Det ska vara enkelt och roligt att vara ideell medarbetare i Lundby församling, ett ömsesidigt utbyte. Tänk igenom vad du har lust att hjälpa till med, vad som intresserar dig och vad du kan dela med dig av. Var kreativ!

 

Vill du engagera dig? Hör av dig till Christina Grenabo.

Christina  Grenabo

Christina Grenabo

Lundby församling

Präst, Distriktschef

Verksamheter som just nu söker ideella medarbetare

Muzicafé - Öppen scen & café för alla som gillar musik.

Språkcafé - Kvällsfika med språkträning.

Språkcafé - Torsdagseftermiddagar i samarbete med Biskopsgårdens bibliotek .

Cykelfixarna - Verkstad för ensamkommande ungdomar som får fixa sin egen cykel. 

Besökstjänst på äldreboende - Guldkant i tillvaron för äldre.

Medarbetarskap i Lundby

Din historia. Dina drömmar. Till Lundby församling skall du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

Som medarbetare i Lundby församling är du en viktig del i att skapa en församling som välkomnar varje människa. En gemensam värdegrund I församlingen finns många medarbetare – ideella, förtroendevalda och anställda – alla med olika typer av uppdrag. Genom ett särskilt projekt för att utveckla och stärka relationerna i församlingens gemenskap, har en gemensam värdegrund arbetats fram. Värdegrunden kan beskrivas med tre ledord:

Öppenhet, Sammanhang, Ansvar

Ditt uppdrag 

Varje ideell medarbetare har en kontaktperson. Tillsammans kommer ni överens om hur ditt uppdrag ska se ut, vad som ingår i det och vilken tidsperiod uppdraget gäller. Av överenskommelsen framgår det även:

Vad som förväntas av dig och dina rättigheter:

  • Tystnadslöfte
  • Anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen om det finns misstanke att barn far illa
  • För vissa uppdrag tar vi referenser.

Du och din kontaktperson har regelbunden uppföljning. Vill du avsluta eller förändra ditt uppdrag tar du helt enkelt upp det med din kontaktperson. Tillsammans kan ni utvärdera och gå vidare från det.  

Vi vill ha ett öppet klimat och i ett tidigt skede ta upp sådant som kan leda till konflikter. Du tar alltid i första hand kontakt med din kontaktperson för att hitta en lösning. Känns det inte rätt, sök då istället upp samordnaren i församlingen, aktuell chef eller kyrkoherden.

Utveckling och lärande

Alla ideella medarbetare erbjuds att delta i stora gemensamma evenemang. Till detta kommer fördjupningstillfällen anpassade till ditt uppdrag.

I Lundby församling utför ungefär 150 ideella medarbetare cirka 7 500 arbetstimmar per år. Uppdragen de har är exempelvis servering, att vara kyrkvärd, insatser knutna till konfirmandarbete eller någon av våra andra verksamheter.

Med nya ideella krafter hoppas vi kunna bredda och utveckla verksamheterna. Vad resultatet blir beror på dig som vill engagera dig – vad du kan och vill bidra med.