Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lundby församling Besöks- och postadress: Hisingsgatan 26, 41703 Göteborg Telefon: +46(31)7316800 E-post till Lundby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ombyggnation av Länsmansgårdens torg

Vi vill fräscha upp torget i Länsmansgården!

Under 2015 påbörjade vi arbetet att ta fram förslag på ombyggnation av torget i Länsmansgården. Arkitekt Karl-Johan Sellberg tog fram två olika förslag, som vi sedan använde som diskussionsmaterial för att få idéer och önskemål från boende i området. Efter sammanställning av alla inkomna synpunkter har de två skisserna omarbetats till ett förslag (nedan). 

Har du frågor kring ombyggnaden av torget, så konktakta gärna Hans Leander, präst och distriktschef, tfn: 0737-73 85 44.

Förslag på ombyggnation av Länsmanstorget

Förslag till upprustning av Länsmansgårdens torg.
Bild: Arkitetkbilder: Karl-Johan Sellberg

Vi vill skapa ett levande torg där alla människor kan vistas och mötas genom att höja intrycket av torget samt genom att lägga till ett antal grundläggande funktioner på ett värdigt och lekfullt sätt samtidigt som torget får fortsätta vara ett torg.

 • Befintliga axlar och stråk bibehålls.

 • Den befintliga sluttningen på marken lyfts på visss ställen fram för att skapa en mer varierad miljö som inbjuder till att sitta ned en stund.
 • Markbeläggningen på hela torget görs om för att göra en tydligare plats och för att ytan ska kännas mer urban.
 • Tidlösa och robusta material används för att ge platsen dignitet och hållbarhet såsom sten, betongplator, markgummi.
 • Befintlig grönska bevaras. En lerig gräsplätt tas bort, men ersättas med annan vänxtlighet kring klockstapeln.
 • Den befintliga belysningen kompletteras med en mer nyanserad ljussättning med omsorgsfull placering och bättre ljusvalité.

   

 • Befintlig utomhusbelysning kompletteras för att skapa en starkare rumsbildning och en mer inbjudande känsla.

  Torget har en naturlig lutning med ca 1m fall längs med sektion B:B. Detta utnyttjas för att skapa enkla sittplatser på flera ställen och även en yta som kan användas som scen eller yta för kaféverksamhet.

 

Förslag till upprustning av Länsmansgårdens torg.
Bild: Arkitetkbilder: Karl-Johan Sellberg

 

Såhär såg de två tidigare förslagen "Rektangel" och "Triangel" ut:

Förslag Rektangel

Bild: Arkitektbild av Karl-Johan Sellberg.

Tänk om här fanns ett torg där du kan sitta och prata, en lekplats med mycket grönska och rabatter?
Det finns en scen för uppträdanden och en damm som går parallellt med torgets lutning. Kyrkans väggar pryds av teckningar gjorda av barnen på förskolan. En plats för alla. 

Bild: Arkitektbild av Karl-Johan Sellberg.

Förslag Triangel

Bild: Arkitektbild av Karl-Johan Sellberg.

Tänk om torget hade ett nytt utseende med ny markbeläggning och inbyggda höjdskillnader som man kan sitta på eller hänga vid?
Platåerna och minirampen kan användas för uppträdanden och lek eller actionsport. Det finns plats både för en lugn stund och lek på platåerna. En plats för alla.

Bild: Arkitektbild av Karl-Johan Sellberg.

Kontaktperson

Hör av dig till Hans Leander om du vill veta mer om detta projekt!

Hans Leander (TJL)

Hans Leander (TJL)

Lundby församling

Präst - distriktschef

Direkt: 031-731 85 44

Mobil: 0737-73 85 44