Hur röstar jag?

Det är enkelt att rösta – här får du en liten guidning.

Du kan rösta på valdagen i din vallokal eller i en röstningslokal. Under två veckor före valdagen, 6-19 september, kan du förtidsrösta i en röstningslokal. Du kan också brevrösta eller rösta med bud.

Röstkort

Innan 1 september skickas röstkort ut med posten till alla röstberättigade medlemmar i Svenska kyrkan. Här hittar du länkar till informationen som står i röstkortet på olika språk inklusive två filmer på teckenspråk.

Att rösta eller förtidsrösta

På valdagen 19 september röstar du i din vallokal. På röstkortet, som du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken som är din vallokal. Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal i hela Sverige från och med 6:e och till och med 19:e september, oavsett vilken församling eller vilket pastorat du tillhör.

För att rösta på valdagen går du till den vallokal som står förtryckt på ditt röstkort. Du kan inte rösta i en vallokal som du inte tillhör. Däremot går det att rösta i ett annat valdistrikt som har en röstningslokal på valdagen.

Hur går det till?

Du röstar till tre olika nivåer i Svenska kyrkans organisation – lokalt, regionalt och nationellt. Valsedlarna finns i tre färger som används till olika nivåer.

Valsedlar

Utanför vallokalen finns valsedlar som du använder för att rösta – förtryckta för nomineringsgrupperna som ställer upp i valet och tomma som du kan fylla i själv.

Valsedlarna finns i tre olika färger till respektive val:
Vita valsedlar – ditt lokala val – Kyrkofullmäktige i Lundby församling
Rosa valsedlar – ditt regionala val – Stiftsfullmäktige i Göteborgs stift
Gula valsedlar – ditt nationella val – Kyrkomötet

Ta med dig de röstsedlar du behöver in i röstningslokalen.

Valkuvert

När du kommer in i röstningslokalen eller vallokalen får du visa upp ditt röstkort och din legitimation. Du får sedan tre valkuvert av röstmottagarna – ett för varje val.

Gör ditt val

Du tar kuverten med dig till röstningsbåset där du sedan väljer med hjälp av valsedlar vilken nomineringsgrupp du vill rösta på. Du gör detta genom att lägga en valsedel, en av varje färg, i respektive kuvert.

Vill du rösta på en särskild kandidat? I kyrkovalet kan du personrösta på upp till tre personer på varje valsedel genom att sätta kryss vid respektive namn eller genom att skriva kandidatens namn på valsedeln. Dina kryss ökar deras möjlighet att bli valda. 

  • Om du sätter fler kryss än tre på en förtryckt valsedel räknas inte personröster, men nomineringsgruppen får en röst.
  • Skriver du däremot fler namn än tre på en blank valsedel, räknas de tre översta namnen.

Om du vill ändra någonting – ta en ny valsedel.

Innan du försluter ditt kuvert och lämnar till röstmottagen, kontrollera gärna en extra gång att det bara ligger en valsedel i varje kuvert.

Förslut (stäng) kuverten!

Lägg din röst

Ta dina valkuvert och lämna dem till röstmottagaren. Röstmottagaren dubbelkollar att dina kuvert är i ordning och om allting ligger rätt, läggs de sedan i valurnan.

Glömt ditt röstkort?

Om du inte har ditt röstkort tillgängligt, kan du får ett utskrivet på plats genom att visa upp giltig legitimation.  

Vill du förtidsrösta eller rösta i ett annat valdistrikt på valdagen?

Förtidsröstar du i ett annat valdistrikt än där du är folkbokförd – använd då de blanka valsedlarna. Du får fylla i nomineringsgrupp och kandidatnamn själv. I varje röstningslokal finns en digital grupp- och kandidatförteckning att tillgå.
(Du kan också förtidsrösta på valdagen i ett annat valdistrikt där det finns en förtidsröstningslokal.)

Brevrösta

Ett annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som finns att hämta i alla distrikt/kyrkor och på församlingsexpeditionen. Där finns det du behöver för att brevrösta. Uppgifter om vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i valet finns på på den nationella valwebben svenskakyrkan.se/kyrkoval. Posta din brevröst så att den är framme hos stiftskansliet senast den 17 september. Du måste även skicka med ditt röstkort.

Att rösta med bud

Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster i ett särskilt, igenklistrat kuvert för brev- och budröst antingen på valdagen i din vallokal, eller som förtidsröstning i den församling eller pastorat du tillhör, under perioden 6:e till 19:e september, om du själv inte har möjlighet att ta dig till vallokalen. (Brev- och budröstningspaket kan beställas hos församlingsexpedition eller hämtas i din kyrka.) 

Budet behöver ha med sig ID-handling. På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

Röstkortet är nödvändigt om budet lämnar rösten i någon annan lokal än i vallokalen på valdagen.

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.