Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Här! Inte bortom bergen. För Gud är nära med kärleksriket!

Predikan 14 september 2014 i Länsmansgårdens kyrka.

Mässa och mottagande av tre nya medarbetare: Anna-Lena Claesson, Hans Leander och Lena Blom. Trettonde söndagen i Trefaldighet Evangelium: Matteus 7: 12. 

 

Predikan: 

I Sverige har man i långa tider sjungit Dan Anderssons tonsatta dikt: Omkring tiggaren från Loussa.
Dikten ingår i samlingen Svarta Ballader och är från 1917.
I dikten finns den välkända strofen att det är något bortom bergen.
Ja, många av oss har hört den på 70-talet med Hootenanny Singers, som hade den på Svensk-topps listan i 52 veckor, ja ett helt år, vilket på den tiden var svenskt rekord.

Det finns något alldeles speciellt i den här dikten. Något som tar tag i oss, tar tag i vårt vemod, vår melankoli och vår livssträng. Jag tänker särskilt på de strofer som jag nu vill läsa för er:

Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången,
det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt.
Hören – något går och viskar, går och lockar mig och beder:
kom till oss ty denna jorden den är icke riket ditt.

Dikten nämner ”berg”, ”blommor”, ”hjärta”, ”bön” och ”riket”.

Och det som tar tag i oss, i vårt inre är den här känslan att vi är nära något, och att det samtidigt finns där långt borta, bortom bergen, bortom blommorna och sången. Känslan att det samtidigt finns både bakom stjärnorna och bakom våra heta hjärtan.

Alltså både långt borta och väldigt nära. Både i det stora i universum, det avlägsna, men också i liljorna på marken som Jesus berättar om.

Och just så är det, att det finns stora likheter mellan orden i dikten Omkring tiggaren från Luossa, och orden i Jesu långa predikan som kallas för Bergspredikan, och som återfinns i kapitel 5, 6 och 7 i Matteus.

För, Jesus talar också om tröst – att de som sörjer ska bli tröstade.

För, Jesus talar också om blommor – att varje människa är som en lilja som växer upp på marken, oändligt vacker och värdefull.

För, Jesus talar också om människans hjärta: att där din skatt är, där är ditt hjärta, och att människan slits mellan två makter, Gud och pengadyrkan, mammon.

Men det finns en avgörande skillnad mellan dikten och Bergspredikan. För i dikten lockas människan att längta bort, längta bortom bergen.

I Bergspredikan är det helt tvärtom. Jesus sätter sig ned på berget, och människorna sätter sig hos honom, runt omkring honom, på berget. Och det absolut viktigaste han säger i sin långa predikan där på berget, är orden Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och det är minsann inte en uppmaning som gör att blicken och tanken går till andra sidan berget. Uppmaningen att allt vad vi vill att människorna ska göra för oss, det ska vi också göra för dem, hämtar istället hem blicken och tanken rakt in i oss själva. Djupt in i oss själva, in i våra egna liv, våra vardagskänslor, våra jobbtankar, på vagn 5 och 6, i skolan, i föreningen, i familjen och i ensamheten. Ja, djupt in i oss själva går det en fråga som vi alltså måste börja med.

För hur ska vi kunna göra något för andra om vi inte först på allvar har frågat oss själva vilka förväntningar vi har på människorna runt omkring oss. 

- Hur vill jag att människorna runt omkring mig ska vara mot mig, se på mig, känna och tänka när de talar om mig, och om min familj och släkt? 

-  Hur vill jag att andra människor, i föreningen, på jobbet ska resonera kring min person, mina val i livet, mitt utseende, mitt sätt att vara, min historia, det som har blivit min personlighet, mina drömmar?

I Bergspredikan som är hela tre kapitel långt, så finns det några spännande verser både före och efter de här orden, orden som ibland kallas Den gyllene regeln: att Allt vad vi vill att människorna ska göra för oss, ska vi göra för dem.

Orden efter är spännande för de visar vilket anspråk Jesus hade. Han menade sig vara som Moses – han kom med något från Gud. Moses fick stentavlorna på ett berg, och Jesus predikar på ett berg och säger att hela Lagen, alltså de 10 budorden sammanfattas i Den gyllene regeln.

Och i verserna före Den Gyllene regeln säger Jesus det som gör att den Gyllene regeln blir färgad och varm. För bara några sekunder innan så säger Jesus:

Be, så ska ni få.
Sök, så ska ni finna.
Bulta, så ska dörren öppnas för er.

Så, just så är det: Dörren ska öppnas för alla, och därför också för dig, och mig.

Och nu när den sakta glider upp är det för att vi har upplevt och förstått att det vi vill för egen del här i livet, är precis detsamma som andra vill att vi ska göra för dem,
Här!
inte bortom bergen.

För Gud har kommit nära, med vårt gemensamma kärleksrike,
och det ska bli världsrekord – inte svenskrekord,
inte bara ett år – utan alla år,
på allas topplistor för Guds kärleksrike.

Amen