Gudstjänst på äldreboenden

Vi besöker och har andakt eller firar gudstjänst på äldreboenden i församlingen.

Pausade gudstjänster på äldreboenden

Gudstjänster på äldreboenden pausas med anledning av coronaviruset. Välkommen att i stället ta del av våra digitala andakterLundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. Kyrkan och dess verksamhet ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet.

Utöver de gudstjänster som firas i kyrkorna, firas också gudstjänst på flera äldreboenden i församlingen.

För aktuella gudstjänster, se gudstjänstkalendernDär kan du också se tjänstgörande personal.

Byalagsgatan 

Andakt tisdagar kl. 15.00

Kontaktperson: Måns Christensen, präst,  tfn: 031-731 68 65

Fyrväpplingsgatan 5

Tisdagar kl. 10.15

Kontaktperson: Måns Christensen, präst, tfn: 031-731 68 65

Träffpunkt Monsunen

Välkommen på andakt, gemenskap och fika i Monsunens matsal.

Torsdagar kl. 14.00-15.00

Kontaktperson: Anna Merkander, diakon, tfn: 0737-73 89 85

 

Sehlstedsgatans äldreboende

Tisdagar kl. 11.00

Kontaktperson: Birgitta Westlin, präst, tfn: 031-731 68 06

Sockenvägens äldreboende 

Torsdagar kl. 15.00

Kontaktperson: Camilla Sahlström, diakon, tfn:  031-731 68 54
 

Svartedalens äldreboende

Onsdagar kl. 15.00-16.00

Kontaktperson: Louise Sjölund, präst, tfn: 031-731 68 21

Med anledning av coronaviruset

Kyrkan ska alltid vara en plats som erbjuder trygghet! Lundby församling delar kampen för att begränsa smittan och försöker mini­mera risker. All verksamhet genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och enligt riskbedömningar som gjorts för respektive aktivitet. För aktuell information om varje verksamhet, se kalendern

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.