Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänst på äldreboenden

Vi besöker och har andakt eller firar gudstjänst på äldreboenden i församlingen.

Utöver de gudstjänster som firas i kyrkorna, firas också gudstjänst på flera äldreboenden i församlingen.

Byalagsgatan (f d Kyrkbyhemmet)

Andakt
Tisdagar, kl. 15.00

Fyrväpplingsgatan 5
(f d fyrväpplingens äldreboende)

Tisdagar, kl. 10.15

Präst: Måns Christensen, tfn: 031-731 68 65
Musiker: Andreas Edlund

 

Träffpunkt Monsunen

Välkommen på andakt, gemenskap och fika i Monsunens matsal.

Andakt
Torsdagar, kl. 14.00-15.00

Kontaktpersoner

Anna Merkander, diakon
Tfn: 0737-73 89 85

Simon Parsmo, musiker
Tfn: 0707-14 11 43

 

Svartedalens äldreboende

Onsdagar, kl. 15.00-16.00

Präst: Louise Sjölund, tfn: 031-731 68 21
Musiker: Simon Parsmo, tfn: 031-731 85 45