Foto: Alex & Martin

Tider för gudstjänster

Kyrkan kan vara en miljö att hämta kraft i – ett rum för eftertanke, bön och sång. Välkommen att fira gudstjänst!

I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Men gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället. Att upptäcka gudstjänsten – det som sker, sägs och sjungs – är en möjlighet att se sitt eget liv i ett sammanhang. Gudstjänsten är öppen för alla oavsett ålder, tro och bakgrund. Här kan du läsa mer om Gudstjänst.


Gudstjänst i Biskopsgårdens kyrka

Mässa, söndagar kl. 16.00

Andakt Ett ord på vägen (före sopplunchen), torsdagar klockan 11.45-12.00 

Detta är ordinarie schema. I kalendern kan du se om det stämmer för den här veckan! Där ser du också vem/vilka som tjänstgör.


Gudstjänst i Brämaregårdens kyrka

 Ungdomsmässa, onsdagar kl. 19

Veckomässa Mässa på andra våningen, torsdagar kl. 18.30 

Gudstjänst, söndagar kl. 10

Detta är ordinarie schema. I kalendern kan du se om det stämmer för den här veckan! Där ser du också vem/vilka som tjänstgör. Ibland firar vi mässa på onsdagsmorgnar.


Gudstjänst i Länsmansgårdens kyrka

Veckomässa, onsdagar kl. 18.00

Andakt, tisdagar 12.45-13.00

Andakt, torsdagar 12.45-13.00

Gudstjänst, söndagar kl. 11.00

Detta är ordinarie schema. I kalendern kan du se om det stämmer för den här veckan! Där ser du också tjänstgörande.


Gudstjänst i Kyrkbyn-Älvstranden

Lundby gamla kyrka

Meditativ mässa, söndagar kl. 18 

Lundby nya kyrka 

Gudstjänst, söndagar kl. 11 (även Söndagsskola

Detta är ordinarie schema. I kalendern kan du se om det stämmer för den här veckan! Där ser du också vem/vilka som tjänstgör.


Gudstjänst i Toleredskyrkan

veckomässa

Tisdagar kl. 18.30
Enkel gudstjänst med nattvard, präglad av närhet och gemenskap.
Ta en titt i kalendern för uppdaterad information om aktuellt datum.

mässa

Gudstjänst på söndagar, kl. 11.00

Musikgudstjänst

Vissa söndagar kl. 18.00 arrangeras gudstjänst med extra mycket musik i Toleredskyrkan.

Detta är ordinarie schema för gudstjänster i Toleredskyrkan. I kalendern kan du se om det stämmer för den här veckan! Där ser du också vem/vilka som tjänstgör.