Foto: Alex & Martin

Tider för gudstjänster

Kyrkan kan vara en miljö att hämta kraft i – ett rum för eftertanke, bön och sång. Välkommen att fira gudstjänst!

I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Men gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället. Att upptäcka gudstjänsten – det som sker, sägs och sjungs – är en möjlighet att se sitt eget liv i ett sammanhang. Gudstjänsten är öppen för alla oavsett ålder, tro och bakgrund. Här kan du läsa mer om Gudstjänst.


Gudstjänst i Biskopsgårdens kyrka

Mässa, söndagar kl. 16.00

Detta är ordinarie schema. I kalendern kan du se om det stämmer för den här veckan! Där ser du också vem/vilka som tjänstgör.

Gudstjänst i Brämaregårdens kyrka

Andrum. En stunds stillhet och bön, torsdagar kl. 14.30

Veckomässa Mässa runt ljusbäraren, torsdagar kl. 18.30 

Mässa, söndagar kl. 10

Detta är ordinarie schema. I kalendern kan du se om det stämmer för den här veckan! Där ser du också vem/vilka som tjänstgör. Ibland firar vi mässa på onsdagsmorgnar.

Gudstjänst i Länsmansgårdens kyrka

Veckomässa, onsdagar kl. 18

Andakt, tisdagar 11.45-12.00

Mässa, söndagar kl. 11

Detta är ordinarie schema. I kalendern kan du se om det stämmer för den här veckan! Där ser du också tjänstgörande.

Gudstjänst i Kyrkbyn-Älvstranden

Lundby gamla kyrka

Ungdomsmässa, torsdagar kl. 18

Meditativ mässa, söndagar kl. 19 

Lundby nya kyrka 

Högmässa, söndagar kl. 11 (även Söndagsskola

Andakt, onsdagar kl. 13

Detta är ordinarie schema. I kalendern kan du se om det stämmer för den här veckan! Där ser du också vem/vilka som tjänstgör.

Gudstjänst i Toleredskyrkan

Mässa, söndagar kl. 16

Detta är ordinarie schema för gudstjänster i Toleredskyrkan. I kalendern kan du se om det stämmer för den här veckan. Där ser du också vem/vilka som tjänstgör.

Meditativ mässa i Lundby gamla kyrka

Välkommen till en enkel mässa med tystnad och musik. Söndagar klockan 19.00.

Gudstjänst på äldreboenden

Vi besöker och har andakt eller firar gudstjänst på äldreboenden i församlingen.

Gudstjänst med Små & Stora

Gudstjänst med Små & Stora är en enkel gudstjänst med sång, psalmer, ord och ibland drama. Här får barnen extra utrymme och bidrar på olika sätt i gudstjänsten.

Gudstjänstkalender

Här hittar du en gudstjänstkalender. Du kan också läsa mer om de olika gudstjänsterna som firas i Lundby församling.