Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänst

Kyrkan kan vara en miljö att hämta kraft i – ett rum för eftertanke, bön och sång.

I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Men gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället. Att upptäcka gudstjänsten – det som sker, sägs och sjungs – är en möjlighet att se sitt eget liv i ett sammanhang. Gudstjänsten är öppen för alla oavsett ålder, tro och bakgrund.

Här kan du läsa mer om Gudstjänst.

Gudstjänster i Lundby församling

Huvudgudstjänst firas alltid på en söndag/helgdag och under veckan firas mindre gudstjänster och mässor. Tid och plats för vilka gudstjänster som firas hittar du i kalendern här på hemsidan och i predikoturerna i Göteborgs-Posten.

I samband med stora högtider såsom påsk, allhelgona och advent & jul finns särskilda foldrar med aktuellt program att hämta i kyrkorna. I några av distrikten finns också månadens kalendarium att hämta i respektive kyrka, året runt.


Gudstjänst i Biskopsgårdens kyrka

Mässa, söndagar kl. 16.00

Andakt Ett ord på vägen (före sopplunchen), torsdagar klockan 11.45-12.00 

Detta är ordinarie schema. I kalendern kan du se om det stämmer för den här veckan! Där ser du också vem/vilka som tjänstgör.


Gudstjänst i Brämaregårdens kyrka

 Ungdomsmässa, onsdagar kl. 19

Veckomässa Mässa på andra våningen, torsdagar kl. 18.30 

Gudstjänst, söndagar kl. 10

Detta är ordinarie schema. I kalendern kan du se om det stämmer för den här veckan! Där ser du också vem/vilka som tjänstgör. Ibland firar vi mässa på onsdagsmorgnar.


Gudstjänst i Länsmansgårdens kyrka

Veckomässa, onsdagar kl. 18.00

Andakt, tisdagar 12.45-13.00

Andakt, torsdagar 12.45-13.00

Gudstjänst, söndagar kl. 11.00

Detta är ordinarie schema. I kalendern kan du se om det stämmer för den här veckan! Där ser du också tjänstgörande.


Gudstjänst i Kyrkbyn-Älvstranden

Lundby gamla kyrka

Meditativ mässa, söndagar kl. 18 

Lundby nya kyrka 

Gudstjänst, söndagar kl. 11 (även Söndagsskola

Detta är ordinarie schema. I kalendern kan du se om det stämmer för den här veckan! Där ser du också vem/vilka som tjänstgör.


Gudstjänst i Toleredskyrkan

Kvällsmässa

Onsdagar kl. 18.00
Enkel gudstjänst med nattvard, präglad av närhet och gemenskap.
(Nästan) varje onsdag under perioden 5 september-12 december
Ta en titt i kalendern här på hemsidan för uppdaterad information om aktuellt datum.

Toleredsmässan

Gudstjänst på söndagar, kl. 11.00
En gudstjänst där vi kommer med hela våra liv och söker tro, hopp & livsmod. Gudstjänsten följer kyrkoåret.
Enkelt kyrkkaffe med smörgås och kaka efter gudstjänsten.

Musikgudstjänst

Vissa söndagar kl. 18.00 arrangeras gudstjänst med extra mycket musik i Toleredskyrkan.

Detta är ordinarie schema för gudstjänster i toleredskyrkan. I kalendern kan du se om det stämmer för den här veckan! Där ser du också vem/vilka som tjänstgör.

Gudstjänst med små & stora 

Gudstjänst med små & stora, Lundby nya kyrka.
Bild: Malin Lingnert

"Gudstjänst med små och stora" är en enkel gudstjänst med sång, psalmer, ord och ibland drama. Här får barnen extra utrymme och bidrar på olika sätt i gudstjänstfirandet. Barn- och ungdomskörerna står ofta för musiken.