Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gemenskapsträffar – samlad information

Mötesplatser för äldre med mat och program. På den här sidan finns samlad information om gemenskapsträffar i Lundby församling.

Vid flera tillfällen under en vanlig vecka finns runtom i Lundby församling träffpunkter för äldre. Här kan du träffa andra människor över en bit mat eller kaffe. Ofta finns också en programpunkt med musik, föredrag eller liknande.

Varmt välkommen!