Frågor och svar om kyrkovalet

Bra att veta om kyrkovalet.

Var finns min vallokal? När kan man börja förtidsrösta? Och när kommer röstkortet? Här hittar du svar på vanliga frågor om kyrkovalet.

När är kyrkovalet?

6-19 september 2021 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år, alltid den tredje söndagen i september. 

Vad väljer jag till?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till tre nivåer: lokalt – kyrkofullmäktige i församlingen, regionalt – till stiftsfullmäktige i stiftet och nationellt – till kyrkomötet.

Länk till information om Svenska kyrkans organisation.

Vem får rösta?

För att kunna rösta i kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Dessutom måste du finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 37 dagar innan valdagen.

För Kyrkovalet 2021 innebär det att dessa uppgifter tas ut ur Kyrkobokföringen den 13 augusti 2021, så senast den dagen ska församlingen hunnit registrera ditt medlemskap i Kyrkobokföringen.

Vad röstar jag på?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren.

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet.
På valwebben svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer du före valdagen att kunna se vilka grupper och kandidater som ställer upp i kyrkovalet på alla nivåer.

Läs mer om nomineringsgrupperna i kyrkovalet i Lundby församling.

Kan jag rösta innan valdagen?

Ja. Du kan förtidsrösta 6-18 september. Här finns öppettiderna i Lundby församling. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Valdagen är söndag 19 september.

Kan jag personrösta? 

Ja, på valsedeln kan du markera de tre personer som du helst vill ska bli valda.

Om jag inte själv kan komma till röstningslokalen?

Det går att förtidsrösta genom brevröstning eller röstning med bud. Brevröstningskuvert finns att hämta i alla distrikt. Du kan också kontakta församlingsexpeditionen på telefon 031-731 68 00 eller via e-post. För den som inte själv kan besöka vallokalen, går det bra att rösta genom bud. 

När presenteras valresultatet?

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på valwebben:

svenskakyrkan.se/kyrkoval