Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lundby församling Besöks- och postadress: Hisingsgatan 26, 41703 Göteborg Telefon: +46(31)7316800 E-post till Lundby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevald

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende från församlingens medlemmar genom kyrkligt val.

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation. Ledamöter i beslutande organ tillsätts genom kyrkligt val vart fjärde år och kallas förtroendevalda. Förtroendevalda utses till tre olika nivåer som speglar Svenska kyrkans organisation – lokalt till församlingens kyrkofullmäktige, regionalt till stiftens stiftsfullmäktige och nationellt till Svenska kyrkans kyrkomöte.

Kyrkofullmäktige i Lundby församling

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ som beslutar om ramarna för verksamheten och – genom val av församlingens kyrkoråd – hanterar de strategiska besluten. Kyrkorådet är församlingens styrelse som verkar övergripande för utveckling och fördjupning i hela församlingen.

Läs mer om Kyrkorådet i Lundby församling.

Stiftsfullmäktige i Göteborgs stift.

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden, till exempel i kyrkoantikvariska frågor, som när man ska renovera en kyrka.

Läs mer om Stiftsfullmäktige i Göteborgs stift.

Svenska kyrkans Kyrkomöte

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans regelverk samt gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor, till exempel, om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan, vilka psalmer som ska finnas i psalmboken och hur dop, konfirmation, vigsel och begravning ska gå till.

Läs mer om Svenska kyrkans Kyrkomötet.

Bild: Malin Lingnert

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling skall du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!