Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förskolan Båten

Vår förskola finns i Länsmansgårdens kyrka. Det är en förskola som erbjuder heldagsomsorg måndag– fredag. Alla barn från 1 till 5 år är välkomna.

Vi arbetar utifrån att varje barn ska få möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter sina behov. Ett av det bästa sätt att lägga grunden för ett livslångt lärande är genom lek.

Vår profil innebär att vi utgår från en kristen livssyn och alla barn är välkomna oavsett nationalitet eller religion. Vi vill att barnen ska få en god relation mellan varandra, oss vuxna och hemmet.

Öppettider 07.00–17.00 (tider kan anpassas efter önskemål).

Nyfiken på hur vi har det? Du får gärna komma och besöka oss, men ring till oss först!

Anmälan

Anmäla ditt barn direkt via förskolans anmälningsformulär.

Förskolan följer kommunens regler för fristående förskolor. För mer information eller frågor kring anmälning, maila till Förskolan Båten eller ring på tfn: 031-731 85 48.

Besöksadress:
Klimatgatan 1
Länsmansgårdens kyrka

Postadress:
Förskolan Båten
Lundby församling
Hisingsgatan 26
417 03 Göteborg

Har du synpunkter eller klagomål att framföra till oss?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till förskolans pedagoger. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd ber vi dig fylla i denna klagomålsblankett

Lite bilder från vår vardag: