Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förintelsens minnesdag

27 januari 2015.

Idag är det Förintelsens minnesdag - vi tänder ljus och vi sätter inga gränser för vår bön.  Vi ber för alla offer, i alla tider som varit, på alla kontinenter och i vår egen tid.

Gud,

Vi tackar dig för att du har skapat en mångfald av universa. 
Och människan.  

Till din avbild skapar du oss: 
• att leva i närhet, kroppsligt och själsligt, 
• med varandra och med allt liv, 
Luft, jord, vatten, växter och djur. 
Allt hör samman.  

Vi tackar dig för att du gör oss så lika dig:
• att ta emot och ge vidare kärlek. 
• att bära och bli burna. 
Ibland en mil, ibland eviga vägen.  

Du gav oss också förmågan och viljan:
• att minnas och att börja om, 
• att berikas av mångfald och att odla många olika örter, 
• kunna säga "Förlåt" och "det här blev inte bra."  

Idag, är det den dag som fått namn av det som inte fick hända. Men som hände mitt i den kultur som vi är en del av, och mitt i den epok som egentligen var så löftesrik. Den tog form och upprätthölls dessutom med ord och begrepp som också är våra.  

Idag på Förintelsens minnesdag, ber vi att med dig får minnas alla barn, kvinnor och män.  

Alla människor och grupper av människor som: 
• misstänkliggjordes på gator och i media, 
• förtalades på arbetsplatser, skolor och parlament, 
• jagades av samhället och av tigandets arméer, 
• av-identifierades, splittrades, svältes till döds, sattes i slavläger.  

Vi tänder ljus och vi sätter inga gränser för vår bön. 
Vi ber för alla offer, i alla tider som varit, på alla kontinenter och i vår egen tid.  
Alla människor är din avbild. 

Förlåt oss när vi också teg, och när vi vände blicken bort, och istället beundrade makt och nationalitet. 

Hjälp alla att istället för att bara relatera till människor som känns igen, att i ord och handling alltmer bli ett med "det som är bra".    

Amen