Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

En morgon i juni

Det är morgon i början av sommaren. Föräldrarna ligger kvar i sängen, för det är lördag.
Barnen blir väckta av solen som leker med dem på väggen.
De tar varandras blickar och händer och går tillsammans genom korridoren, ner för trappan och in i vardagsrummet.
Altandörren vätter mot trädgården, och de öppnar den och går ut.
Ställer sig mitt i gräset och låter solen skölja värme över och genom dem.
Inte ett ord säger de till varandra.
De reser sina händer, med ansikten vända mot solen.

Bakom dem, i altantrappan står nu deras föräldrar, tysta och tittar på barnen.
De säger ingenting. Detta är det vackraste de någonsin varit med om.
De älskade barnen, stillheten, ljuset.

Plötsligt vänder sig barnen in mot varandra, och sedan runt, och tittar på föräldrarna.
Som om de visste att de stod där, fastän de vuxna varit helt tysta.
Tillsammans frågar barnen samtidigt som de håller ut sina armar i en omfamnande rörelse:

Vad är allt det här?

Ja, vad svarar vi som vuxna på en sådan fråga, i en situation, som med ljuset, morgontimmen, tystnaden, är helt mytisk och fylld av alltet och närvaro.

Vad svarar vi för att inte förminska denna de älskade barnens helhetsupplevelse, för att inte stänga in den i fyrkantiga och färdigstöpta strukturer.
Hur skulle vi där när vi mötte barnens kärleksfyllda förväntan svara för att bekräfta och dela istället för att förklara och ta över.

Det behövdes inte - för de svarade själva, de dansade runt i gräset, och drog in oss i dansen, och vi höll om varandra, skrattade och sjöng sånger utan ord, och till sist satte vi oss ned på marken och hämtade andan ur Vinden.

Jesus känner vår törst och ropar än idag genom dimmor och andhämtningar och andfåddhet: är någon törstig, så kom till mig och drick. Och löftet finns i samma rop, som går genom gränder och mellan betongblock som fortfarande bär på mönster av brädorna som format cementen: den som tror på mig, ur, och så vänder Jesus Kristus sig till alla, och därför också till dig och mig och säger: ur ditt inre ska flyta strömmar av levande vatten!
 

Kristian Lillö, 14-06-26