Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lundby församling Besöks- och postadress: Hisingsgatan 26, 41703 Göteborg Telefon: +46(31)7316800 E-post till Lundby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ekonomisk hjälp

Är du sjukskriven, arbetslös, asylsökande, har ekonomiskt bistånd eller av andra skäl har en låg inkomst, kan det vara svårt att få pengarna att räcka. Lundby församling försöker på olika sätt stötta människor som har en ansträngd ekonomisk situation.

Fondsökarträffar

Det finns många fonder och stiftelser att söka medel ur. Församlingen anordnar regelbundet fondsökarträffar, två under våren och två på hösten. Vid dessa tillfällen kan du få stöd och hjälp med att hitta lämplig fond, fylla i blanketter och kopiera material som ska bifogas. Träffarna är inriktade på fonder att söka för sociala ändamål.

Träffarna inleds med information från Göteborgs budget- och skuldrådgivning. Föreläsningen fokuserar på budget och därefter finns möjlighet till enskilda samtal om ekonomisk skuld.

Träffarna annonseras bland annat här på webben samt på anslagstavlor i kyrkor och på bibliotek, socialkontor och vårdcentraler.

Kommande tillfällen 2019:

När datum och tider är inbokade för vårens fondsökarträffar, kommer informationen att publiceras här.

Ta med dig detta till fondsökarträffen:

 • Legitimation
 • Aktuella handlingar (i original):
  - familjebevis
  - slutskattsedel
  - förra årets skattedeklaration
  - information din inkomst
  - hyresavi
  - eventuella bidrag (t ex bostadsbidrag eller underhållsbidrag)

Fondsökarträffarna genomförs i samarbete med Frälsningsarménoch Göteborgs stads Budget & skuldrådgivning.

Har du frågor om fondsökarträffarna?

Kontakta Charlotta Ljungdahl, diakon
Tfn: 031- 731 85 07

Allmänna Hjälpföreningen

En gång per år kan du söka en mindre summa pengar från Allmänna Hjälpföreningen. Kontakta en diakon för mer information.  

Läger, resor och andra verksamheter

Lundby församling vill att alla ska kunna delta i våra verksamheter. Att tillsammans med andra åka på läger eller delta i en gruppverksamhet är berikande på många sätt. Om du lever under knappa ekonomiska förhållanden, på grund av att du t ex är  arbetslös, har sjukbidrag eller ekonomiskt bistånd, och inte kan delta i verksamheten – kontakta verksamhetsansvarig eller någon av diakonerna. Det kan finnas möjlighet att delta utan kostnad.

 

Är du asylsökande?
Bor du i Sverige utan tillstånd (papperslös)?
Är du medborgare i ett annat EU-land?

Då kan vi stötta dig med följande:

Kläder, husgeråd eller möbler

Församlingens diakoner kan skriva en rekvisition till secondhand-affären Ebbes Hörna. Varje person får rekvisition på 500 kr. Var sjätte månad kan man få en ytterligare rekvisition.  

Läger, resor och andra verksamheter

Lundby församling vill att alla ska kunna delta i församlingens verksamheter. Att tillsammans med andra åka på läger eller delta i en gruppverksamhet är  berikande på många sätt. Om du lever under knappa ekonomiska förhållanden och inte kan delta i verksamheten så kontakta verksamhetsansvarig eller någon av diakonerna. Det kan finnas möjlighet att vara med utan kostnad.  

 

Bild: Malin Lingnert

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling skall du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!