Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Distriktsråd och Öppet forum

Distriktsrådet fattar beslut som rör den lokala församlingsgemenskapen inom respektive distrikt i Lundby församling.

Lundby församling vill vara en plats där människor möts. Möter varandra och möter Gud. För att det ska vara möjligt behöver människor trivas och ha en kyrka som underlättar deras relation med Gud. För att förverkliga detta behöver vi alla delta i diskussionen om hur och vad Lundby församling ska vara. Ett ställe där detta sker är Öppet forum.

Öppet forum sker två gånger per år i varje kyrka. Genom samtal och övningar får alla närvarande möjlighet att påverka det som sker i kyrkan. Gudstjänster, verksamhet, utsmyckning och annat som hör till vår gemensamma vardag.

Under Öppet forum väljs även ett distriktsråd som tar med sig tankarna från Öppet forum in i verksamheten. Genom ett kontinuerligt samtal med distriktschefen påverkar distriktsrådet vad som händer i kyrkan.

Kontakta gärna ditt distriktsråd om du har tankar kring vad som skulle kunna bli bättre i din kyrka. Du hittar namn och kontaktuppgifter till ordförande i respektive distriktsråd nedan.

Distriktsrådens ordförande

BISKOPSGÅRDENS DISTRIKT

Gösta Bågenholm, ordförande i distriktsrådet
Tfn: 031-53 83 59
E-post: gosta.bagenholm@hotmail.com

BRÄMAREGÅRDENS DISTRIKT

Gunnel Kindahl, ordförande i distriktsrådet
Tfn: 070-537 80 73
E-post: gunnel.kindahl@gmail.com

KYRKBYN-ÄLVSTRANDENS DISTRIKT

Cecilia Gullberg, ordförande i distriktsrådet
Tfn: 073-346 33 74
E-post: ceciliagullberg1@gmail.com

LÄNSMANSGÅRDENS DISTRIKT

Michael Hedberg, ordförande i distriktsrådet
Tfn: 076-826 49 00
E-post: c.michael.hedberg@gmail.com

TOLEREDS DISTRIKT

Ingrid Sjöstedt, ordförande i distriktsrådet
Tfn: 073-384 61 96
E-post: ingrid.sjostedt@hotmail.se

Så styrs Lundby församling

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.

Kyrkofullmäktige

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige vars sammanträden är offentliga.

Kyrkorådet

Kyrkorådet hanterar de strategiska beslut som rör hela Lundby församling. I kyrkorådet ingår ett antal förtroendevalda och kyrkoherden.

Digitalt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vad som sker i Lundby församling! Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Kalender

I kalendern kan du se vad som händer i Lundby församling dag för dag - från fikastunder och gudstjänster till större konserter och verksamheter för alla åldrar. Öppet för alla. Välkommen!

Gudstjänstkalender

Här hittar du en gudstjänstkalender. Du kan också läsa mer om de olika gudstjänsterna som firas i Lundby församling.

Konsertprogram

Välkommen på konsert! Ta del av körsång, storslagna symfonier, konserter för barn och mycket mer. Här samlas information om de konserter som arrangeras i Lundby församling.

Det händer i kyrkan

Här hittar du församlingens alla grupper och aktiviteter. Församlingen är stor och utbudet är brett – och här finns plats för dig!

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan oavsett vem du är. Här finns en plats för dig. Det är enkelt att bli medlem!

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan och värna den biologiska mångfalden.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Manifestation Stärka Banden mellan kyrka och moské, 2015.

Om församlingen

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg och är en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen är en gemenskap som delar evangeliet i tro och liv, i en av Sveriges snabbast växande storstadsmiljöer.