Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Distriktsråd och Öppet forum

Distriktsrådet fattar beslut som rör den lokala församlingsgemenskapen inom respektive distrikt i Lundby församling.

Lundby församling vill vara en plats där människor möts. Möter varandra och möter Gud. För att det ska vara möjligt behöver människor trivas och ha en kyrka som underlättar deras relation med Gud. För att förverkliga detta behöver vi alla delta i diskussionen om hur och vad Lundby församling ska vara. Ett ställe där detta sker är Öppet forum.

Öppet forum sker två gånger per år i varje kyrka. Genom samtal och övningar får alla närvarande möjlighet att påverka det som sker i kyrkan. Gudstjänster, verksamhet, utsmyckning och annat som hör till vår gemensamma vardag.

Under Öppet forum väljs även ett distriktsråd som tar med sig tankarna från Öppet forum in i verksamheten. Genom ett kontinuerligt samtal med distriktschefen påverkar distriktsrådet vad som händer i kyrkan.

Kontakta gärna ditt distriktsråd om du har tankar kring vad som skulle kunna bli bättre i din kyrka. Du hittar namn och kontaktuppgifter till ordförande i respektive distriktsråd nedan.

Distriktsrådens ordförande

BISKOPSGÅRDENS DISTRIKT

Gösta Bågenholm, ordförande i distriktsrådet
Tfn: 031-53 83 59
E-post: gosta.bagenholm@hotmail.com

BRÄMAREGÅRDENS DISTRIKT

Anders Westerberg, ordförande i distriktsrådet
Tfn: 073-902 4383
E-post: anders@micronet.nu

KYRKBYN-ÄLVSTRANDENS DISTRIKT

Cecilia Gullberg, ordförande i distriktsrådet
Tfn: 073-346 33 74
E-post: ceciliagullberg1@gmail.com

LÄNSMANSGÅRDENS DISTRIKT

Michael Hedberg, ordförande i distriktsrådet
Tfn: 0768-26 49 00
E-post: c.michael.hedberg@bredband.net

TOLEREDS DISTRIKT

Ingrid Sjöstedt, ordförande i distriktsrådet
Tfn: 073-384 61 96
E-post: ingrid.sjostedt@hotmail.se

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församlings diakonimottagning

Diakonimottagningen erbjuder hjälp och stöd utifrån din ekonomiska situation, och i vissa fall socialt stöd till dig som är folkbokförd i församlingen. Tillsammans kommer vi söka fungerande lösningar.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.