Meny

Öppet forum och distriktsråd

Instruktion för protokoll för distriktsråd i Lundby församling.

Lundby församling vill vara en plats där människor möts. Möter varandra och möter Gud. För att det ska vara möjligt behöver människor trivas och ha en kyrka som underlättar deras relation med Gud. För att förverkliga detta behöver vi alla delta i diskussionen om hur och vad Lundby församling ska vara. Ett ställe där detta sker är Öppet forum.

Öppet forum sker två gånger per år i varje kyrka. Genom samtal och övningar får alla närvarande möjlighet att påverka det som sker i kyrkan. Gudstjänster, verksamhet, utsmyckning och annat som hör till vår gemensamma vardag.

Under Öppet forum väljs även ett distriktsråd som tar med sig tankarna från Öppet forum in i verksamheten. Genom ett kontinuerligt samtal med distriktschefen påverkar distriktsrådet vad som händer i kyrkan.

Kontakta gärna ditt distriktsråd om du har tankar kring vad som skulle kunna bli bättre i din kyrka. (Namn och kontaktuppgifter till ordförande i respektive distriktsråd finns här nedanför.)

Distriktsrådens ordförande

BISKOPSGÅRDENS DISTRIKT

Gösta Bågenholm, ordförande i distriktsrådet
Tfn: 031-53 83 59
E-post: gosta.bagenholm@hotmail.com

BRÄMAREGÅRDENS DISTRIKT

Anders Westerberg, ordförande i distriktsrådet
Tfn: 073-902 4383
E-post: anders@micronet.nu

KYRKBYN-ÄLVSTRANDENS DISTRIKT

Johan Ersson, ordförande i distriktsrådet
Tfn: 031-713 26 61
E-post: johanersson73@gmail.com

LÄNSMANSGÅRDENS DISTRIKT

Michael Hedberg, ordförande i distriktsrådet
Tfn: 0768-26 49 00
E-post: c.michael.hedberg@bredband.net

TOLEREDS DISTRIKT

Lotta Wahlqvist, ordförande i distriktsrådet
Tfn: 0733-64 73 83
E-post: lotta.wahlqvist@icloud.com