Lundbykartan, Lundby församling.
Foto: Caroline Röstlund

Distrikt i Lundby församling

Lundby församling omfattar en del av Hisingen i Göteborg. Församlingen är geografiskt indelad i fem distrikt: Biskopsgården, Brämaregården, Kyrkbyn-Älvstranden, Länsmansgården, och Tolered.

Lundby församling sträcker sig från Länsmansgården och Tolered i norr till nybyggda stadsdelen Kvillebäcken och Älvstranden, med Eriksberg och Lindholmen, i söder. Här bor omkring 30 000 personer som är medlemmar i Svenska kyrkan.

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!