Digitala gudstjänster

Se inspelade gudstjänster från Lundby församlings kyrkor. Gudstjänsterna publicerades våren 2020.

Från och med påskhelgen till och med söndag 14 juni firades gudstjänster i Lundby församling endast digitalt på grund av rådande omständigheter i samhället. På den här sidan kan du se dessa förinspelade gudstjänster.

Följ också Lundby församling på Facebook

14 juni

Finsk-svensk gudstjänst från Biskopsgårdens kyrka i samarbete med Svenska kyrkans sverigefinska arbete.

Söndagens kollekt är en stiftskollekt som går till Svenska sjömanskyrkan i Göteborgs stift. Sjömanskyrkan är kyrkan för sjöfolket och finns i hamnar runt om i världen, så även i Göteborg. Deras främsta uppgift är diakonal verksamhet med sjömän och hamnarbetare i fokus.
Swishnummer: 123-503 08 38

Medverkande

Reijo Oivaeus – präst, gitarr
Jani Fleivik – cello
Jakob Norin – dragspel

7 juni

Gudstjänst från Brämaregårdens kyrka.

Söndagens kollekt går till Act Svenska kyrkan. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför kämpar Act Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Tillsammans med tusentals engagerade, lokala kyrkor och gräsrotsrörelser för de en kamp för liv.       
Swishnummer: 123-399 14 86 

Medverkande i gudstjänsten:

Cecilia Brandell
Ulrika Brosché
Britt-Marie Hillby
Louise Jansson
Erika Jönsson
Susanne Rikner
Rose-Marie Svensson
Birgitta Westlin    

1 juni

Annandag pingst, Brämaregårdens kyrka

Medverkande:

Susanne Rikner, präst

 

Pingstdagen 31 maj - Ekumenisk gudstjänst

Ekumenisk gudstjänst från Saronkyrkan.

För att höja temperaturen inför Hjärta Göteborg pingsten 2021, som är kyrkornas gemensamma satsning inför Göteborgs 400-årsjubileum, gick kyrkorna i Göteborg samman och gjorde en ekumenisk webbsänd gudstjänst ett år i förväg – på pingstdagen 2020. Visionen lyder "En enad kyrka för en helad stad", som också är temat för gudstjänsten. 

Medverkar gör ett flertal församlingar från olika samfund och kristna kyrkor i Göteborg. 

31 maj

Gudstjänst från Lundby nya kyrka.

Söndagens kollekt går till Solrosen, Räddningsmissionen. Solrosen är en verksamhet inom Göteborgs Räddningsmission som under många år har mött barn med frihetsberövade föräldrar i Västsverige.

Swishnummer: 123 544 60 42

Medverkande:

Maria Fridh, präst
Charlotta Ljungdahl, diakon
Musiker: Malin Blanck, Elin Finndin, Daniel Björkdahl, Andreas Edlund, Joszef Szaller samt barn och familjer ur Kyrkbyn-Älvstrandens barnkörer.

Andreas Månsson - filmning och redigering

24 maj 

Gudstjänst från Länsmansgårdens kyrka.

Dagens kollekt går till Bräcke diakoni. Med en bred verksamhet inom vård och omsorg driver de bland annat flera vårdcentraler, äldreboenden och rehabiliteringsverksamheter.
Swishnummer: 123-019 52 97

Medverkande

Louise Sjölund - präst
Simon Parsmo - piano
Erika Svensson - sång
Allinor Svensson - sång

Andreas Månsson - filmning och redigering

21 maj

Gökotta från Biskopsgårdens kyrka.

Söndagens kollekt är delad mellan Svenska Kyrkans Unga och Salt, barn och unga i EFS.

Swishnummer: 123 503 08 38

Medverkande:

Susann Rothoff - Präst
Jakob Norin - Dragspel
Saga Fagerström - Tvärflöjt
Erika Svensson - Sång
Helena Fornegård - Sång

Bilder från Biskopsgårdens odlarförening.

Andreas Månsson - filmning och redigering

________________________

17 maj 

Gudstjänst från Brämaregårdens kyrka.

Söndagens kollekt går till Act Svenska kyrkans projekt Rädda skogen för livets skull. Act Svenska kyrkan stödjer genom den etiopiska lutherska Mekane Yesus-kyrkan kampen mot klimatförändringar och vill minska risken för svält, bland annat genom skogsbevarande insatser och utbildning i nya jordbruksmetoder.

Swishnummer: 123-399 14 86  

MEDVERKANDE

Ulrika Brosché
Cecilia Hjort Brandell
Britt-Marie Hillby
Louise Jansson
Erika Jönsson
Susanne Rikner
Sara Sacklén
Rose-Marie Svensson
Birgitta Westlin

Andreas Månsson - filmning och redigering

________________________

10 maj 

Gudstjänst från Toleredskyrkan.

Söndagens kollekt går till Sveriges kristna råd (SKR), som är de svenska kyrkornas nationella samarbetsorgan.

Swishnummer: 123-675 19 37

Medverkande

Annika Larsson - präst
Gunilla Forssell Eriksson - musiker
Majvor Dahlman - diakon, klarinett
David Ambrus - klarinett
Lotta Wahlqvist - ordförande i distriktsrådet i Tolereds distrikt

Andreas Månsson - filmning och redigering

3 maj

Gudstjänst från Lundby nya kyrka.

Söndagens kollekt går till Åh stiftsgård.
Swishnummer: 123 544 60 42 

Medverkande

Präst - Måns Christensen 
Organist - Jozsef Szaller
Sångare: Daniel Björkdahl, Malin Blanck, Andreas Edlund, Elin Finndin, Jozsef Szaller, Sara Holmgren samt Lundby nya kyrkas körer

Andreas Månsson - filmning och redigering.

3 maj Lundby nya kyrka

________________________

26 april

Gudstjänst från Länsmansgårdens kyrka.

Söndagens kollekt går till Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS.
Swishnummer: 123-019 52 97

Medverkande

Präst - Susann Rothoff 
Musiker - Jakob Norin och Emma-Lina Rydén

Andreas Månsson - filmning och redigering

26 april Länsmansgårdens kyrka

________________________

Söndag 19 april

Gudstjänst från Biskopsgårdens kyrka.

Söndagens kollekt går till Räddningsmissionen, som vill bidra till att skapa en stad som håller ihop och där ingen människa lämnas utanför.
Swishnummer: 123 503 08 38

Medverkande

Titania
Erika Olsson - sopran
Mylen Ifter - mezzosopran
Lisa Pääjärvi - alt
Magnus Markling - tin whistle
Helena Fornegård - piano, orgel, gitarr
Louise Sjölund - präst

Andreas Månsson - filmning och redigering

19 april Biskopsgårdens kyrka