Meny

Lundby församling påverkas av coronaviruset covid-19

Lundby församling följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar alla att följa händelseutvecklingen. Detta påverkar församlingens verksamhet.

Som en försiktighetsåtgärd för att minska faran att riskgrupper smittas av coronaviruset påverkas Lundby församlings verksamhet. Just nu jobbar vi för att hitta andra sätt att vara kyrka när vi inte alltid kan träffas som vanligt.

Håll dig uppdaterad angående din verksamhet via kalendern.

Lundby församling talar mycket om att relationer och möten är viktiga. Det är en nödvändighet för en kristen kyrkas liv att mötas. Därför är det tråkigt att lägga in meddelanden om att våra grupper och aktiviteter är inställda till följd av coronakrisen. Vi delar kampen för att begränsa smittan och försöker minimera risker. Varken vi som jobbar eller våra ideella (som ibland är 70+) kommer om vi är det minsta sjuka!

FORTSATT HÄNDELSEUTVECKLING
Lundby församling följer aktivt händelseutvecklingen och fortsätter att hålla sig uppdaterade. 


BÖN
Gud, du som är nådens och modets Gud, vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land. Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft, med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden. Särskilt ber vi för alla människor på flykt, som är i svåra situationer och med alltför litet skydd för kropp och hälsa. Vi ber för alla som arbetar i vården. I nödens tid, låt våra handlingar var en del av svaret på våra böner.

/Bön av Martin Modéus, biskop i Linköpings stift.