Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bönewebben

På Svenska kyrkans bönewebb kan du både be en bön och tända ett virtuellt ljus.

Bönewebben är en plats där man kan lätta sitt hjärta. Den bejakar behovet att sätta saker och ting på pränt i en tid när allt går så fort. Många upplever att deras egna tankar och känslor försvinner i bruset. Att skriva sin bön eller tända sitt ljus på bönewebben ger många en känsla av det blir mer på riktigt.

Vad är bön?


Bön kan uppfattas på många olika sätt; Hjärtats samtal med Gud. Som att andas. Ett rop på hjälp. Ett sista halmstrå. Ett uttryck för tacksamhet. Att få lyfta av det tunga och få förlåtelse.
Den är ofta privat och personlig, riktad till livet eller dess källa och ursprung, till Gud. Det kanske är en bön i hemlighet eller en rop på hjälp i en nödsituation. Bönen kanske gäller en vän som jag vill bära fram inför Gud. Ibland vet min vän inte om det, ibland ber jag på direkt förfrågan.

Bönen har inga gränser, bestämda former, utvalda platser eller speciellt språk. Alla kan be, när som helst, var som helst och om vad som helst.

Vad skriver folk mest om?
Framför allt är det människors vardagsliv och relationer med familj och vänner som präglar bönerna på bönewebben. Det är det nära och det personliga som träder fram i bön efter bön. 

Många av bönerna rymmer glädje över livet och tacksamhet för att få vara frisk, för att familjen finns nära eller för att man har funnit en kärlek som bär.

Men på bönewebben finns också ett stort antal böner som springer ur en vardag färgad av oro, tvivel och svårigheter av skilda slag. I flödet av böner märks att många brottas med en livssituation som är tung att bära. Det kan vara allt från triviala händelser som att bilen inte startar till smärta och värk i kroppen som gör dagen närmast olidlig att klara av.

BE.SVENSKAKYRKAN.SE