Foto: Kristina Strand Larsson

Bibelsamtal

Läs och fundera över bibeltexter tillsammans.

Länsmansgårdens kyrka

Bibelgrupp i Länsmansgården

Vi samlas måndagar kl. 13.00 i församlingssalen. Samtal om kommande söndags bibeltext och så fikar vi.

Terminsstart våren 2019: 14 januari
Sista tillfället är 3 juni

Måndagar, kl. 13
Länsmansgårdens kyrka

Kontaktperson: Louise Sjölund, präst, tfn: 031-731 68 21

 

Toleredskyrkan

BIBELSTUDIUM

Tema: En vandring genom Johannesbreven.

Onsdagar kl. 18.30–20.30 (efter mässan), Toleredskyrkan
Hösten 2019 ses vi följande datum:

 • 11 september
 • 25 september
 • 9 oktober
 • 23 oktober
 • 13 november
 • 27 november
 • 11 december

Kontaktperson: Peter Wahlbäck, präst
Mejla till Peter Wahlbäck.

 

Bibelgrupp

Välkommen till intressanta samtal utifrån bibeltexter! Först fika, sedan samtal och sist en enkel andakt. Ingen anmälan.

Torsdagar jämna veckor kl. 10.30–12.00, Toleredskyrkan
Hösten 2019 ses vi följande datum:

 • 5 september
 • 19 september
 • 3 oktober
 • 17 oktober
 • 31 oktober
 • 14 november
 • 28 november
 • 12 december

Kontaktperson: Lars Arnell, präst
Mejla till Lars Arnell.