& makt

Det nummer av tidningen & som utkom i juni 2017 handlade om makt. Temat valdes med anledning av det stundande kyrkovalet och vi berättade bland annat om när Luther utmanade sin tids makthavare.

I tidningen & makt tas olika aspekter upp av det mångfacetterade ämnet makt. Bland annat berättar vi om när Luther utmanade sin tids makthavare. Tidningen delades ut till alla hushåll i Lundby församling i början av juni 2017. Den finns också tillgänglig här, på ISSUU.

Varför valdes temat makt?

– Det är snart kyrkoval och makt är dessutom ett aktuellt ord i samhällsdebatten. Det är väldigt laddat med olika betydelser. Det kan vara både positivt och negativt.

Det säger Pontus Bäckström, präst, som ihop med församlingens kommunikatörer utgör redaktionsgruppen för tidningen &.

Vad hoppas du att tidningen ska medföra?

– Jag hoppas att människor som läser tidningen, och som tillhör Svenska kyrkan, ska förstå att det är viktigt att rösta i kyrkovalet eftersom det ytterst handlar om vem eller vilka som får makten att bestämma över Svenska kyrkan under fyra år framåt, och att detta kan få en massa olika konsekvenser.

– Jag hoppas också att tidningen & makt ska väcka tankar och reflektioner kring makt. Reflektion kring frågor som: Vem har makten? Varför är det så att vissa har makt och andra inte har makt? Hur har kyrkan använt sin makt? Hur kan vårt sätt att tala om Gud göra att vissa får mer makt än andra?

Läs hela tidningen & makt här. 

De längre texterna finns även tillgängliga separat: