Foto: Alex Giacomini /Ikon

Unplugged 2023

Sommarläger i 10 dagar som andas musik. Gillar du att spela, sjunga eller lyssna på musik är Unplugged gruppen för dig. Det finns absolut inga krav på förkunskaper. Alla som älskar musik är välkomna.

Året i Unplugged formas mycket genom ensemblespel, kör och en hel del sjungande men också genom lek, skratt och samtal om både högt och lågt. Under våren 2023 har vi ett helgläger och under sommaren träffas vi tre veckor varav 10 dagar är på läger. Vi träffas också några gånger under våren.

Plats Allhelgonakyrkan och Södra Hoka.
Dag och tid Träffas en gång i månaden, helgläger april och 3 veckor under sommaren.
Startdatum Söndagen den 13 november 2022. 
Antal platser 30
Lägerdatum 21-23 april och sommarläger 2-12 augusti.
Konfirmationsdag Lördag 19 augusti 2023 i Allhelgonakyrkan.
Kostnad 1200 kr

Läs mer
https://www.svenskakyrkan.se/lund/unplugged-2023
Instagram @unpluggedallhelgonakyrkan
Facebook Unplugged Allhelgonakyrkan