Covid-19 och Svenska kyrkans verksamhet

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör Covid-19. Läs mer här.

Fr.o.m 2022-02-09 finns inga särskilda föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta innebär att all verksamhet och alla gudstjänster i Torns församling har öppet. Se kalendarium på hemsidan.

Fortfarande ber vi dig stanna hemma och undvik nära kontakter vid symtom på covid-19.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se