Torns barnkör

Torns barnkör är för barn från F-klass till åk 3. Vi övar onsdagar kl.17.15-18.00 i Torns nya församlingsgård i Stångby.

Torns barnkör övar varje vecka och sjunger i församlingens gudstjänster ett par gånger per termin. Ingen körvana behövs! Vi sjunger, leker och spelar lite rytminstrument. Minst en gång om året gör vi en musikal tillsammans med Sånggruppen.

Körstart höstterminen 2022: 7 september.

Är du intresserad att sjunga i kören? Hör av dig till körledare Christian Backe.