Foto: Mikael Silkeberg

Att falla uppåt

Föreläsningskväll med Mary Philipson onsdag 20 feb kl 18

Mary berättar om sitt arbete med Tolvstegsprogrammet i Katarina församling, vars program bygger på att erkänna sina svagheter, sina sårbarheter.

»Det är denna tanke jag finner vara en bärande pelare i Anonyma Alkoholisters tolv steg: att Gud gör sitt inträde just genom våra sår. God enters at the wound. Vi faller och blicken vänds mot Gud.«

Vi faller uppåt.

NÄR: Onsdag 20 februari
18.00 Kvällsmässa med musik
18.30 Föreläsning
VAR: Församlingsgården i Stångby, Vallkärravägen 14
Fri entré. Varmt välkommen!

Detta är en del av ”Onsdagspärlor” - en serie föreläsningar och samtal under våren i Torns församling.